אי מסירת פרטים בתאונה עם נפגעים

ככלל, תאונות דרכים ניתן לסווג לכמה קטוגריות: תאונות דרכים ללא נפגעים, תאונות דרכים עם נפגעים ותאונות דרכים חמורות. כך או כך, בכל תאונת דרכים שמתרחשת, ישנה חובה בהחלפת פרטים בין המעורבים בתאונה.

השארת פרטים לאחר תאונת דרכים הינה חובה אשר מופיעה בתקנה 145 בתקנות התעבורה. בהתאם לתקנה, על כל מעורב בתאונת דרכים להעביר לצד השני (המעורב בתאונה) את פרטיו האידיים, אשר כוללים: את שמו המלא, מס' זהות, כתובת מגוריו, שם חברת הביטוח המבטחת את רכבו, מס' רישיון הנהיגה שלו ועוד.

 

כיצד מתייחס החוק לאי מסירת פרטים לאחר תאונת דרכים?

אי השארת פרטים לאחר תאונת דרכים, לפי החוק נחשבת לעבירה אשר עשויה להסתיים בהגשת כתב אישום כנד הצד שסרב להשאיר את פרטיו ובנוסף גם עשויה להוביל לקנסות כספיים, לפסילת רישיון הנהיגה שלו ועוד.

לפי תקנה 144, לתקנות התעבורה, קיימת חובה במסירת פרטים ומסירת שמות הנפגעים, לאחר מעורבות בתאונת דרכים הנחשבת כקשה או כקטלנית. בנוסף להשארת הפרטים לאחר תאונת דרכים קשה, הכוללת נפגעים או לאחר תאונת דרכים קטלנית, על הנהג המעורב בתאונה חלה החובה להעביר דיווח לגבי התאונה - למשטרת ישראל.

 

תאונת דרכים עם נפגעים מול תאונת דרכים ללא נפגעים

כשמדובר בתאונת דרכים עם נפגעים, חלה חובה על הנהג המעורב לצאת מרכבו ולפנות לאדם שנפגע בכדי לסייע לו. באם ימנע מלהגיש עזרה לנפגע, הדבר עשוי להתפרש בצורה לא נאותה ולגרום להחרפת המאבק המשפטי בינו ובין הצד שנפגע בתאונה.

 

מהו יחסם של גורמי האכיפה לאי מסירת פרטים לאחר תאונת דרכים?

ככלל, הלחץ והפחד שעשוי לתפוס אדם לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים, יכול לפגוע בשיקול דעתו ולגרום לו להחליט החלטות פזיזות, שיתכן שהוא יצטער עליהן לאחר מכן. כשמדובר בתאונת דרכים שיש בה נפגעים, החלפת פרטים אישיים בין המעורבים בתאונה הופכת למשנה תוקף והיא מוגדרת כחובה ולא כאפשרות לבחור בה.

בעיני רשויות החוק, הימנעות ממסירת פרטים אישיים וכד' לאחר מעורבות בתאונת דרכים נחשבת לפגיעה מהותית בראיות ובהליכי החקירה ובנוסף, היא עשויה לגרום להפקרה של הנפגעים בתאונה, בעודם מושארים במקום ההתרחשות ללא התייחסות וללא קבלת עזרה.

 

דגשים בנוגע למסירת פרטים לאחר תאונת דרכים

בהתאם לנאמר, ניתן לסכם דגשים חשובים בנוגע למסירת פרטים לאחר תאונות דרכים:

  1. ראשית, למוסר הפרטים אסור להודות באשמה בתאונה (מבחינת חברת הביטוח המבטחת אותו), שכן, הודאה באשמה עשויה להיות מנוגדת לתנאי הפוליסה שעליה חתם המבוטח ולפיכך, עלולה לטעון חברת הביטוח כי אינה מחויבת שפיצוי המבוטח בגין התאונה.
  2. שנית, מסירת פרטים לאחר תאונת דרכים הינה חובה החלה על כל אדם שהיה מעורב בתאונת דרכים ולפיכך, באי מסירת פרטים מסתכן אדם בקבלת עונש או לחילופין, ידרש הוא לתת לבית המשפט, בבוא העת, הסבר מוצדק בנוגע לאי מסירת הפרטים.

 

התנהלות תקינה לאחר מעורבות בתאונת דרכים

לאחר שהתרחשה תאונת דרכים שבה הייתם מעורבים, אתם עשויים למצוא את עצמכם מבולבלים ומפוחדים ובשל כך, אתם עשויים לנקוט בצעדים שעשויים להשפיע מאוד על ההליך המשפטי שיתנהל בהמשך. בכדי להימנע מחרטות בעתיד, בנוגע לדרכי הפעולה שלכם לאחר תאונת דרכים בה הייתם מעורבים, כדאי שתתנהלו באופן תקין ורצוי לאחר התרחשות התאונה.

מיד לאחר התאונה, עליכם לצאת מהרכב ולהציע עזרה לנפגעים המעובים בתאונה. במידה ואינכם יכולים לעשות זאת בעצמכם, הזעיקו עזרה למקום התאונה ותידאגו להעביר דיווח בזמן אמת - לרשויות האכיפה, כך שהם יוכלו לשלוח עזרה מטעמם למקום התאונה. באופן זה, גם תוכלו למנוע החרפה במצבם של הנפגעים ואפילו להציל את חייהם ובנוסף גם לשפר את הסיכוי שלכם לצלוח את ההליך המשפטי שיתנהל בהמשך.

 

הגשת עזרה לנפגעים בתאונה הינה בגדר חובה, גם אם הינכם סבורים כי הצד הנפגע הוא האשם בתאונה.

בנוסף להגשת עזרה לנפגעים, קיים איסור להזיז את הרכבים המעורבים מזירת התאונה, עד להגעתם של גורמי סיוע למקום. יחד עם זאת, במידה והרכבים המעורבים מהווים סכנה לתנועה שבדרך, ניתן להזיזם לצידי הדרך או למקום שאין בו סכנה אפשרית.

ישנה חשיבות גם בצילום זירת התאונה ובתיעוד כל הפרטים שעשויים לסייע בהמשך, בהגשת התביעה לקבלת פיצויים.

 

מדיניות בית המשפט בנוגע לאי מסירת פרטים

ככלל, בכל לקשור למדיניות בתי במשפט בנוגע לאי מסירת פרטים לאחר תאונת דרכים, ניכר כי בתי המשפט מתייחסים בחומרה כלפי נהגים אלה ולרוב הם מטילים סנקציות ועונשים שונים על נהגים שנמנעו מלמסור פרטים. גם אם תאונת דרכים מסתיימת בנזק לרכב בעיקר וללא נפגעים, גם אז בית המשפט מייחס לכך חומרה, שכן מדובר בבריונות ובתנהגות חסרת אחריות שיש למגר.

במצבים כאלה,  הקו המנחה את בתי המשפט הוא הערכים החברתיים שיש להציג כלפי הציבור, כך שבריחה מאחריות אינה מתיישבת באותו קו עם ערכים אלה, שאותם בתי המשפט נוהגים להשתית. בתי המשפט לרוב מטילים עונשים מרתיעים כלפי נהגים שגילו חוסר אחריות ונמנעו מלמסור את פרטיהם לצד השני שנפגע בתאונה.

נהגים שלא משאירים פרטים לאחר שהיו מעורבים בתאונת דרכים, צפויים להיתקל במדיניות קשה וזאת בכדי ללמדם כי בריחה ממקום התאונה, בה הם היו מעורבים, אינה כדאית ועשויה לפגוע בהם.

ככלל, ישנם מצבים בהם נהגים פגעו באדם אחר, במהלך תאונת דרכים וברחו, מבלי שנכחו בזירת התאונה - עדי ראייה. במצבים אלה, הרכב או האדם שנפגע בתאונה, נותר ללא סיוע וללא יכולת לאתר את הנהג הפוגע. מסיבה זו, בתי המשפט נוהגים להחמיר ככל הניתן את עונשם של נהגים שפגעו באדם אחר, במהלך תאונת דרכים ונמנעו מלמסור לו פרטים מזהים וכיו"ב.

 

הגשת תביעה בגין תאונת דרכים

לאחר תאונת דרכים, זכאי הנפגע להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח המבטחת אותו, בכדי לקבל פיצויים. באופן כללי, ניהול של תביעת נזקי גוף מנוהלת ע"י עורך דין מומחה בתחום שיש שידיו את הידע והניסיון בניהול תביעות נזיקין מול חברות ביטוח.

עורך דין מומחה בתביעות נזיקין מכיר את הפרוצדורות הנלוות לתביעות אלה ולעיתים, הוא גם יכול לאמוד את גובה הפיצויים שיוכל לקבל התובע מאת חברת הביטוח (בייחוד לאחר שמומחה מבית משפט יחווה את דעתו בנוגע לגובה הפיצוי שיוכל לקבל התובע). באופן כללי, הפיצוי בגין תביעת נזיקין ניתן בהתאם לחומרת הפגיעה שהתרחשה ובנוסף, נלקחים בחשבון פרמטרים נוספים כגון: שיעור הנכות שנקבע עבור הנפגע, גילו של הנפגע ועוד.

אי מסירת פרטים בתאונה עם נפגעים
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: