תאונת דרכים כמה מגיע לי

לאחר תאונת דרכים, ישנה חשיבות בייצוג של עורך דין מנוסה, מתחום תביעות ביטוח, שיש ביכולתו לייצג את המעורב בתאונת הדרכים מול חברת הביטוח. לעיתים, עורך הדין המייצג יכול להעריך את גובה הפיצוי שאותו יוכל התובע לקבל בסוף התהליך של התביעה ובפרט, לאחר שמומחה שיגיע מטעם בית המשפט יחווה דעה בנוגע לשיעור הפיצוי שעתיד יהיה להתקבל בסופה של התביעה.

 

הפרמטרים שנלקחים בחשבון בחישוב גובה הפיצויים

ככלל, הפיצוי, בגין תאונת דרכים, מחושב בהתחשב ברמת החומרה של הפגיעה. בנוסף לכך, גם גיל הנפגע בתאונה, גובה משכורתיו, שיעור הנכות הנקבע עבורו עקב התאונה (באם נקבע) נלקחים בחשבון בחישוב בכללי שלגובה הפיצוי שהוא עשוי לקבל.

 

חוק הפיצויים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מטרתו לסייע לאנשים שהיו מעורבים בתאונות דרכים ונפגעו כתוצאה מהן. את הפיצויים יכול הנפגע לתבוע מחברת הביטוח המבטחת את הרכב (וזה תקף לכל אדם שהינו מעורב בתאונת דרכים ונפגע במהלכה, ללא קשר למידת האשמה שלו להתרחשותה של התאונה).

 

האם תאונת דרכים יכולה להיחשב כתאונת עבודה?

ישנם מצבים בהם אדם היה מעורב בתאונת דרכים, בדרכולמקום העבודה שלו או בחזרה ממנו הביתה. בנסיבות אלה, עשויה תאונת הדרכים להיחשב כתאונת עבודה ולפיכך, הנפגע בתאונה רשאי לתבוע הן את חברת הביטוח המבטחת את הרכב והן את המוסד לביטוח לאומי (כך שאם יקבל פיצויים מחברת הביטוח ובנוסף גם מהביטוח הלאומי, יבוצע קיזוז מהפיצויים שיקבל מהביטוח הלאומי, כך שיקבל הוא בסופו של דבר את גובה הפיצויים המגיעים לו).

 

האם פיצויים שמקבל אדם שעבר תאונת דרכים עשויים להיות גדולים?

באופן כללי, פיצויים הניתנים בגין תאונת דרכים עשויים להיות גבוהים, בפרט אם הפרמטרים הנלקחים בחשבון בחישוב גובה הפיצויים מעידים על חומרה בפגיעה ולפיכך, מגדילים את גובה הפיצוי.

יחד עם זאת, באם יחליט התובע לתבוע כמה גורמים בכדי לקבל פיצויים בגין התאונה, עליו לקחת בחשבון כי יכולתו תהיה מוגבלת, מאחר וקבלת פיצויים מגורם אחד, לדוגמא: מחברת הביטוח עשויה להגביל את קבלת הפיצויים מגורם אחר, כגון: הביטוח הלאומי.

 

כיצד יכול הנפגע בתאונת דרכים לפעול במידה והפיצויים שנפסקו לטובתו נמוכים יותר ממה שציפה?

באם הפיצוי שינתן לתובע יהיה נמוך מידי, לתובע תהיה אפשרות לערער על כך בפני בית המשפט. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון כי לרוב, בית המשפט אינו משנה את החלטותיו בנוגע לגובה פיצוי שניתן עקב תאונות דרכים, אלא אם כן יתברר כי נפלה טעות במהלך קבלת החלטתו בנוגע לגובה הפיצוי.

בכדי להימנע ממצב שבו הפיצוי שיתקבל יהיה נמוך ולא משביע רצון, ההמלצה היא להיעזר, כבר בתחילת תהליך התביעה, בייצוג של עורך דין המתמחה בתאונות דרכים, שיוכל לסייע לתובע למצות את אפשרויותיו בנוגע לפיצוי שיקבל.

 

עד מתי ניתן להגיש תביעה בגין תאונת דרכים?

בתחום תביעות לקבלת פיצויים עקב תאונות דרכים חשוב להדגיש כי ישנו חוק התיישנות, אשר על פיהו, להגשת תביעה יש תוקף, דהיינו, תביעה בגין נזקי גוף (כתוצאה מתאונת דרכים) מתיישנות תוך שבע שנים ממועד התרחשות תאונת הדרכים.

 

כיצד יש לפעול לאחר שהתרחשה תאונת דרכים?

באם נקלעתם לתאונת דרכים ונפגעתם כתוצאה ממנה, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

  1. מיד לאחר התרחשותה של התאונה, יש להזיז את הרכב המעורב בתאונה - למקום בטיחותי, כך שלא יפריע לתנועה בדרך.
  2. יש להחליף פרטים עם הג הרכב השני, שהיה מעורב בתאונה. פרטים אלה כוללים בין היתר: שם, טלפון, פוליבת הביטוח שלו, סוכן הביטוח המבטח אותו, מס' רכב ועוד.
  3. בנוסף, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי, גם אם לא מורגשים אצלכם כאבים באותו זמן.
  4. חשוב מאוד לאסוף את הטפסים והאישורים הרפואיים שקיבלתם, עקב קבלת הטיפול הרפואי וכיו"ב. בהמשך, באם תתבעו את חברת הביטוח המבטחת, תוכלו להגיש אותם יחד עם התביעה לקבלת פיצויים.
  5. בהמשך, מומלץ לערב גורם מקצועי, כגון: עורך דין תאונות דרכים, שיוכל לחוות את דעתו לגבי גודל הנזק ולגבי שיעור הפיצויים שתוכלו לקבל באם תחליטו להגיש תביעה נגד חברת הביטוח.

 

אומדן גודל הפיצוי

באופן כללי, אנשים שהיו מעורבים בתאונות דרכים, עשויים לתהות לגבי גובה הפיצוי שאותו יוכלו לקבל, באם יגישו תביעה כנגד חברת הביטוח. אולם, לא בכל מצב ישנה תשובה ברורה לגבי גובה הפיצוי שניתן יהיה לקבל באמצעות התביעה ויש לקחת בחשבון כי הדבר עשוי להיות מושפע מכמה פרמטרים, ביניהם: חומרת הנזק של הנפגע בתאונה, שיעור הנכות שנגרמה לו (במידה ונגרמה) כתוצאה ממנה ועוד.

איסוף מסמכים רלוונטיים, המתעדים את הטיפולים הרפואיים שקיבל הנפגע בתאונה, בנוסף לייצוג של עורך דין תאונת דרכים, שיכול לנהל משא ומתן מול חברת הביטוח המבטחת במטרה לקבל ממנה פיצויים עבור הנפגע בתאונה, עשויים להגדיל את סיכויו של התובע לקבל פיצוי הולם באמצעות התביעה שיגיש.

אלמנט נוסף שיש לקחת בחשבון, במהלך הגשת תביעה באמצעות עורך דין מייצג, הוא שכר הטרחה שיגבה עורך הדין בסוף הליך התביעה. לפי הסכם שכר טירחה, אם יפסק גובה פיצוי כבר בשלב המו"מ, שכר הטרחה שיגזר לטובת עורך הדין המייצג יעמוד על 9% מגובה הפיצוי.

באם תגיע התביעה לבית המשפט, שכר הטרחה שייגזר לטובת עורך הדין המייצג יעמוד על 11% מגובה הפיצויים שיפסקו ועל 13%, באם התביעה תגיע לשלב פסק בדין שבסוף המשפט.

 

לסיכום

רמת חומרתן של תאונות דרכים עשויה להיות שונה בין תאונה לתאונה, כך שחלק מהתאונות המתרחשות יוגדרו כקלות יחסית, בעוד שאחרות יוגדרו כקשות. באופן כללי, כל סוג של תאונת דרכים, הן קלה והן חמורה, דורשות מעורבות של גורם משפטי, כגון: עורך דין, שיש ביכולתו לייצג את המעורבים בתאונות הדרכים במהלך הגשת תביעות לקבלת פיצויים.

לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הגשת תביעה לקבלת פיצויים תקפה הן לגבי אדם שנפגע בתאונה שלא באשמתו והן לגבי אדם שעשוי להימצא אשם בגרימת התאונה.

גודל הפיצוי שעשוי לקבל אדם באמצעות תביעה לאחר תאונת דרכים, מושפע מכמה פרמטרים, שנלקחים בחשבון במהלך חישוב גובה הפיצוי. באופן כללי, קיימת חשיבות לייצוג של עורך דין תאונות דרכים, במהלך הגשת תביעה לקבלת פיצויים, שכן, באמצעות הניסיון והידע שלו, יכול הוא לנהל משא ומתן מול חברת הביטוח הנתבעת ולעשות מאמצים לקבל את גובה הפיצוי המקסימאלי עבור התובע.

תאונת דרכים כמה מגיע לי
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: