סוגי עבירות תנועה

ככלל, עבירות תנועה מיוחסות למצבים בהם הופרו חוקי תנועה מסוימים. בגים ביצוע עבירות תנועה, ישנן סנקציות מסוימות, אשר עשויות להתבטא בקנסות ובעונשים שונים, כגון: קבלת קנת כספי, שלילת רישיון הנהיגה ועוד.

בבחינת סוגי עבירות התנועה, ניתן לסווגם לכמה קטגוריות:

 

עבירות תנועה

"ברירת קנס". מדובר בשיטה בה נוקטת המדינה בנוגע לביצוע עבירות תנועה קלות יחסית. בעבירות מסוג זה, מוטלת על הנהג שתי אפשרויות: לשלם את הקנס הכספי שהוטל עליו או לבקש להישפט, במידה ואינו מסכים לשלם את הקנס. לרוב, לתשלום הקנס מוקצבת תקופת זמן מסוימת, שבה מחויב הנהג לשלם את הקנס.

יש לציין, כי תשלום הקנס מהווה הודאה של הנהג בביצוע העבירה. אולם, באם הנהג לא שילם את הקנס הכספי בזמן הקצוב לכך, הדו"ח יראה כהזמנה למשפט, כאשר החשוד יידרש להציג טיעונים משכנעים בנוגע לכך שאינו אשם בביצוע עבירת התנועה המיוחסת לו.

ניתן לציין שני דגשים מהותיים בנוגע לעבירות תנועה מסוג "ברירת קנס":

 1. אדם שקיבל דוח תנועה מסוג ברירת קנס אינו נדרש לבקש להישפט באופן יזום, אלא יוזמן הוא לדיון בבית המשפט, באופן אוטומטי, באם לא ישלם את הקנס הכספי בפרק הזמן שהוקצב עבורו לכך.
 2. באם הנהג נמנע מלהגיע למשפט, ללא הצדקה לכך וללא הודעה בדבר אי הגעתו, עשוי הוא לקבל עונש כבד יותר, כגון: הכפלת הקנס שקיבל וכיו"ב.
 3. עבירות תנועה - "ברירת משפט". בעבירות מסוג זה, לנהג המואשם יש שתי ברירות: הודאה בעבירות המיוחסות לו וקבלת העונש שבגינן או בחירה להישפט בבית משפט לתעבורה, בכדי לנסות להוכיח את חפותו או להפחית את העונש שהוטל עליו.

 

ככלל, עבירות תנועה "ברירת משפט" עשויות להיות קלות עד בינוניות, כגון: אי ציות לתמרורים וכיו"ב. בנוסף, המדינה קבעה כי העונש שיינתן בגין ביצוע עבירות מסוג זה הינו קנס כספי ונקודות תעבורה שירשמו לחובתו של הנהג המואשם. בעבירות הנחשבות ל"ברירת משפט", מטרתה של המדינה למנוע עומסים בבתי משפט לתעבורה ולפיכך היא קבעה כי העונשים בגין עבירות מסוג זה יכללו הן קנס כספי והן נקודות תעבורה לצידו.

 

כיצד מעודכן נהג בגין ביצוע עבירת תנועה?

ככלל, עבירות מסוג "ברירת משפט" מגיעות לנהגים באמצעות דו"ח, אשר מפרט את ביצוע העבירה ואת פרטיה וכמו כן, גם את המיקום שבו התבצעה העבירה וכיו"ב. את הדו"ח כותב שוטר שהוסמך לכך, מיד לאחר ביצוע העבירה . לחילופין, ישנם מצבים שבהם דו"ח תנועה נשלח לנהג בדואר, באם עבירת התנועה התגלתה שלא בזמן אמת, אלא באמצעות תיעוד מצלמת מהירות וכד'.

כאשר נהג מקבל לחובתו דו"ח, הוא עשוי להגיב לכך באחת משתי האפשרויות:

 1. לפנות בבקשה לבטל את הדו"ח בשל טיעונים מוצדקים או בשל נסיבות שעשויות להקל על ביצוע העבירה.
 2. באמצעות הגשת בקשה להישפט תוך 90 ימים ממועד קבלת הדו"ח.

 

אם הנהג לא נקט באחת מהפעולות הנ"ל ומנגד, גם לא שילם את הדו"ח הכספי שהוטל עליו, הוא עשוי להסתכן בתוספת פיגורים, דהיינו, בקבלת חוב נוסף שיתווסף לסכום הקנס המקורי שקיבל.

 

אכיפה

אכיפת עבירות תנועה מתבצעת באופן יומיומי ע"י גורמי אכיפה שונים, בניהם: שוטרי תנועה, מתנדבים באגפי תנועה ברחבי הארץ ועוד. יד עם זאת, ישנן דרכים נוספות המהוות אכיפה של חוקי התנועה, כגון: מצלמות הממוקמות בכבישים בין עירוניים או בצמתים ומטרתן לתעד חציית רמזור באור אדום, נסיעה במהירות גבוהה מעל המותר וכד'. אולם, בשימוש במצלמות אכיפה עשויים להיות הן יתרונות והן חסרונות:

בבחינת היתרונות:

 1. ראשית, מצלמות האכיפה פועלות במשך 24 שעות ביממה.
 2. מצלמות אכיפה נחשבות למדויקות ואמינות.
 3. הן יכולות לתעד עבירות תנועה שונות, תוך זמן קצר.

 

בבחינת החסרונות:

 1. מצלמות אכיפה יכולות לתעד עבירות תנועה מסוימות ולא את כלל עבירות התנועה הקיימות.
 2. יש לבצע בדיקות כיול ובדיקות תקינותה של המצלמה.
 3. מצלמת אכיפה אינה מבדילה בין הרכבים שעוברים, כך שבמידה ואמבולנס נוסע במהירות רבה או שחוצה רמזור אדום, בכדי להוביל חולים וכד', אין המצלמה תזהה שמדובר בסיטואציה שכזו.

 

צבירת נקודות תעבורה בגין עבירות תנועה

חלק גדול מעבירות התנועה המסווגות כ"ברירת משפט" מחייבות את הנהג גם בנקודות תעבורה. באם צבר נהג 12 נקודות תעבורה ומעלה, יחויב הוא באמצעי תיקון מטעם משרד הרישוי, כגון: מעבר של קורס נהיגה מונעת, ביצוע תאוריה וטסט חדש ועוד. מטרתם של אמצעי התיקון היא להרתיע נהגים מלבצע עבירות תנועה, בייחוד נהגים שנוטים לבצע מס' גבוה של עבירות תנועה במהלך נסיעתם.

 

רמת הענישה הניתנת על עבירות תנועה

עם השנים, רמת הענישה הניתנת בגין ביצוע עבירות תנועה הולכת ומחמירה, כאשר המדיניות היא להימנע מהקלת ראש בכל הנוגע לעבירות תנועה. הסיבה לכך טמונה בעובדה כי במהלך השנה מתרחשות תאונות דרכים אשר גובות בחלק מן הפעמים גם הרוגים. ההנחה היא שאם היו חוקי התנועה נשמרים יותר בהקפדה, יתכן וחלק ניכר מתאונות הדרכים לא היו מתרחשות, או שהיו מתרחשות עם נזקים מינימאליים ועם כמה שפחות נפגעים.

ככלל, כאשר אדם נשפט בגין ביצוע עבירת תנועה, נלקחים בחשבון גם הנסיבות ותנאי הדרך שהובילו אותו לביצוע העבירה, אך יחד עם זאת, ניכר כי כיום נהוג להחמיר עם נהגים שביצעו עבירות תנועה, בפרט כשמדובר בביצוע עבירות תנועה שעשויות לסכן חיי אדם.

 

סוגי העונשים הניתנים בגין ביצוע עבירות תנועה

העונשים הניתנים בגין ביצוע עבירות תנועה נעים ברמות עונשים, מהקל אל הכבד, כאשר עונש קל נחשב כקנס כספי נמוך ועונש כבד נחשב מאסר בפועל לזמן מסוים. גובה הקנס הכספי המוטל על נהג, נקבע בהתאם לחומרת העבירה שביצע.

כאמור, משרד הרישוי מנהיג בשנים האחרונות גם את שיטת הניקוד, אשר לפיה, לצד ביצוע עבירת תנועה מתלוות כמות מסוימת של נקודות, המצטברות לחובתו של הנהג. בצבירה של 12 נקודות ומעלה, יידרש הנהג לבצע אמצעי תיקון, בהתאם לחוק, בכדי שיוכל לשוב ולנהוג ברכבו.

אולם, צבירה גבוהה של נקודות עשויה לגרום למבצע עבירות התנועה - לאבד את רישיון הנהיגה שלו לתקופה ממושכת. סנקציה אחרת שמוטלת על נהגים, עשויה להתבטא בהחרמת רכביהם ע"י הרשויות המוסמכות לכך. במידה ונהג נענש בהחרמת רכבו, יאלץ הוא בנוסף לכך גם לשלם את הוצאות אחסנת הרכב וגרירתו.

עונשים המוטלים על נהגים שצברו מכסה גבוהה של נקודות, עשויים להתבטא גם במאסר על תנאי (של הנהג), בהטלת חובה עליו להימנע מביצוע עבירות תנועה נוספות ועוד.

סוגי עבירות תנועה
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: