הגדרת מתן זכות קדימה

הגדרה חדשה: "מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי; לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם."

השינוי בהגדרת המונח "מתן זכות קדימה":

מתייחס לסעיפי עבירה הבאים :

אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חציה בביטחה

סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חציה

אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על המדרכה

אי עצירה לפני מעבר חציה כשרכב אחר עצר

הגדרה ישנה:

"אי המשכת הנסיעה או התחלתה כאשר על ידי כך עלול הנוהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר לאלצם לסטות מקו נסיעתם או לשנות את מהירות נסיעתם"

הגדרה חדשה:

"מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי; לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם."

תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים במעבר החציה:

תוספת לתקנה 67 לתקנות התעבורה

(א)נוהג רכב המתקרב למעבר חציה,והולכי רגל חוצים במעבר,יאפשר להם להשלים את החציה בבטחה ואם יש צורך בכך יעצור את רכבו לשם כך.

(א 1 ) נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, יאט את רכבו אם הולך רגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר חצייה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, וייתן לו זכות קדימה.

תוספת לתקנה 67 לתקנות התעבורה

(א 2 ) התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר חצייה, יאט את רכבו לפני מעבר החצייה האמור, ואם הרכב בנתיב האחר עצר- יעצור אף הוא. היה הולך רגל חוצה את הכביש במעבר החצייה, ייתן לו זכות קדימה.

(ב) מעבר החציה המחולק על ידי שטח הפרדה,יראו כל חלק ממעבר החציה כמעבר נפרד.


הערה חשובה: תוספת זאת אינה מבטלת את התקנה הקודמת אלא הוסיף לה. ישנה כוונה לשנות את ההגדרה של מדרכה ולהכליל את המפרדה בתוך הגדרת המדרכה.

הגדרת מתן זכות קדימה
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: