פסילת מינימום למורשע בנהיגה בשכרות

על פי החוק ישנם עונשים מינימליים אשר עלולים להיות מוטלים על מי שנתפס בעבירה של נהיגה בשכרות. העונש המינימלי שנקבע הוא שלילת רישיון לכל הפחות לתקופה של שנתיים וזאת בנוסף לקנסות והתניות נוספות עד כדי מאסר על תנאי.

במידה וישנן מספיק ראיות יוכל עורך דין תעבורה לנסות להביא למצב של פסילת מינימום למורשע בנהיגה בשכרות, ובמידה ושכנע את בית המשפט כי יש בסיס לבקשה זו. כדי שאפשר יהיה לעשות זאת, יש לערב את עורך הדין מהשלבים הראשונים של המקרה, והרצוי ביותר יהיה מזמן המעצר עצמו, ואף מוקדם מכך.

 

העונש המינימלי הניתן למורשע בנהיגה בשכרות

החוק ובית המשפט רואה בעבירה של נהיגה בשכרות כעבירה חמורה ביותר, אשר עלולה לגרום לתוצאות קטלניות, ולמעשה מסכנת את כל משתמשי הדרך. ההיגיון העומד מאחורי העונשים הכבדים אותם רוצה בית המשפט להטיל הוא לנסות למגר עבירות מסוג זה ולשמור על שלום הציבור הכללי, גם אם על חשבון הנהג הספציפי אשר ביצע את העבירה.

לכן, ישנם עונשים מינימליים אשר יכול בית המשפט להשית על העבריין, עם שיעורי סטייה מינימליים, הכוללים שלילת רישיון לפרק זמן של שנתיים לכל הפחות, בנוסף לקנסות ומאסר על תנאי. בדרך כלל לא יתייחס בית המשפט לנסיבות מקלות שיש לעובר העבירה, אלא למעט נסיבות חריגות אשר אותם יידרש להציג עו"ד תעבורה המעורב בתיק.

מצב חריג זה עשוי יהיה לענות על הבעיה המהותית של החוק אשר לפיו עלול להתרחש מצב בו אדם אשר נמצא בגופו רמת אלכוהול נמוכה יישא בעונש הדומה לנהג אשר נמצא עם רמת אלכוהול גבוהה יותר, כדי לעמוד במינימום העונשים הקבועים בחוק.

 

חשיבות הבחירה בעורך דין תעבורה שיוכל להביא לפסילת מינימום למורשע בנהיגה בשכרות

ישנה חשיבות מכרעת לבחירת עו"ד תעבורה המומחה ובקיא בתחום ספציפי זה. כדאי עוד בטרם שכירת שירותיו של עורך הדין, לוודא כי הוא יכול ומסוגל לייצג את הנתבע בבית המשפט, לאור ניסיונו הקודם בתיקים דומים. יש להתריע כי לא כל מקרה שמגיע לפתחו של עורך הדין יוכל להסתיים בגזר דין אשר ימצא חן בעיני הנתבע, אולם יש לוודא כי ייעשה ככל האפשר כדי להביא לתוצאה הרצויה.

כמו כן, אין להאמין לעורך דין אשר מבטיח תוצאה של זיכוי, עוד בטרם ראה את חומרי החקירה ואת כתב האישום. כדי להביא למצב של פסילת מינימום העונש הניתן לנתבע, חייב עורך הדין לבקש מהמשטרה את החומרים הדרושים לו, כמו למשל כתב האישום, תוצאות הבדיקה, איכון המכשיר ועוד טפסים וחומרים שונים. כהכנה למשפט, הוא יידרש לעבור על חומרים אלה ולחפש פרצות אפשריות אשר יוכלו להוביל להמתקת העונש.

 

מהן הנסיבות החריגות בהם תותר פסילת מינימום למורשע בנהיגה בשכרות?

עונש של פסילת רישיון נהיגה הניתן לנהג אשר נתפס נוהג בשכרות הינו עונש חמור ביותר, בעיקר בימינו כאשר אנשים תלויים ברישיון הנהיגה שלהם. עונש זה עלול להיות חמור בעיקר לאנשים אשר תלויים ברישיון למטרות פרנסתם או לשימוש במקרים רפואיים דחופים או מטרות אחרות המחייבות אותם בנהיגה.

עו"ד תעבורה יוכל להציג מקרים אלה בפני בית המשפט, ולבקש להכיר בהם כמקרים חריגים אשר דורשים את פסילת מינימום העונש הניתן. כמו כן, ברבים מהפעמים, מוצאים עורכי הדין כי הנוהל שעל פיו נעצר העבריין לא מולא כראוי על פי הוראות החוק היבש. יש לזכור כי ישנם אוכלוסיות אשר העונשים אשר יוטלו עליהם בגין נהיגה בשכרות לא יוכלו להיות מומרים לעונשים קלים יותר.

אוכלוסיה זו כוללת את הנהגים הצעירים אשר רק קיבלו את רישיונם. במקרים אלה יתקשה בית המשפט להקל בעונשם, אשר מלכתחילה יהיה קשה ומורכב יותר.

 

פסילת מינימום למורשע בנהיגה בשכרות וכדאיות הסכם הפשרה על פני ניהול המשפט עד תומו

על עורך הדין להסביר לנתבע על כל צעד שהוא מתכוון לעשות בתיקו. אם למשל נשקל הסכם פשרה, יש להביא את פרטיו לידיעת הנתבע כדי לתת לו להחליט על עתידו. לא תמיד הסכם פשרה זה יהיה עדיף על ניהול המשפט עד תומו, ומן הסתם הוא חייב להיות מקובל על הצד הנתבע. פעמים רבות, הסכמים אלה ישקלו על פי העונש הניתן והפשרה המחויבת מהצד הנענש.

עם זאת, יש לזכור כי אם לא מקבלים את עסקת הפשרה, ומנהלים את המשפט עד סופו, במקרה של הרשעה יינתן לפחות עונש המינימום הנקבע על פי חוק, קרי שלילת הרישיון לשנתיים לפחות. כך שיש לשקול את שתי האופציות המונחות על השולחן ולהחליט ביניהן.

 

לסיכום

ישנם עונשים מינימליים הקבועים בחוק, אשר מנסים להתמודד עם עבירות נהיגה בשכרות, כדי להגן על הציבור הכללי ולמנוע הישנות של עבירות אלו. העונשים הקבועים בחוק הם שלילת רישיון הנהיגה לתקופת זמן של לכל הפחות לשנתיים, בנוסף לקנסות ואף מאסר על תנאי. החוק היבש לא מבדיל בין נהג אשר בגופו נמצאה רמת אלכוהול מינימלי לבין נהג אשר בגופו נמצאו רמות גבוהות יותר.

ולכן, יוכל לקרות מצב בו שני הנהגים יקבלו עונש זהה כדי לעמוד בסף המינימלי של העונשים הניתנים. כדי להביא לפסילת מינימום למורשע בנהיגה בשכרות, על עו"ד תעבורה לנסות להביא את הפרטים הספציפיים והאישיים של הנהג העבריין. פרטים אלה יוכלו לכלול את עיסוקו של הנהג אשר מתבסס על רישיון הנהיגה אשר ברשותו, מצבי חירום רפואיים ועוד.

כמו כן, במהלך המשפט, ינסה עורך הדין לערער על נוהל המעצר של הנהג, ועל נהלי הבדיקה, ולוודא כי הם אכן נעשו כפי שהם היו אמורים להיעשות על פי הסטנדרטים המקובלים בתחום.

פסילת מינימום למורשע בנהיגה בשכרות
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: