רישיון נהיגה

שלילת רישיון נהיגה - מהן סוגי הפסילות הקיימות?

בישראל נהוגות שלוש סיבות שונות לפסילת רישיון הנהיגה בידי הרשויות השונות:

  • פסילה מנהלית – מדובר בהליך חריג בו מסורה לקצין המשטרה המסכות להחליט על פסילת רישיון לתקופה מוגבלת עוד בטרם מוצה ההליך המשפטי בעניינו של הנהג.
  • בעבירות חמורות מסוימות המנויות בפקודת התעבורה כדוגמת נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, עקיפה מסוכנת ועוד, קמה לקצין המשטרה הסמכות לפסול את רישיונו של הנהג לתקופה של 30 יום.
  • בעבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או שניזוק רכוש וקצין המשטרה סבור כי יוגש כתב אישום נהג הנהג על ביצוע העבירה, רשאי הקצין לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 60 יום.
  • בעבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם, רשאי קצין המשטרה לפסול את רישיונו לתקופה של 90 יום.

 

לידיעתכם, חל אישור על פסילה מנהלית בטרם נערך שימוע לנהג בו ניתנת לו הזכות להשמיע בפני קצין המשטרה את טענותיו באשר לנסיבות ביצוע העבירה. על השימוע להיעשות עד שלושה ימים ממועד ביצוע העבירה.

  • פסילה מטעם בית המשפט – שלילת רישיון נהיגה מטעם בית המשפט נעשית במסגרת הרשעה בגין עבירות תעבורה שונות, או במסגרת עסקת טיעון עם רשויות התביעה. תקופת הפסילה יכולה לנוע מימים ספורים ועד לפסילה לצמיתות, כתלות בנסיבות ביצוע העבירה וחומרתה.
  • פסילה מטעם משרד הרישוי - אם נהג צבר 36 נקודות בשל עבירות תנועה שביצע, רישיונו יישלל למשך 3 חודשים. אם צבר מספר נקודות זה פעמיים במשך תקופה של 6 שנים, רישיונו יישלל לתקופה של 9 חודשים.

 

מה העונש על נהיגה בזמן פסילה?

ראשית יש לציין שמדובר בעבירה שמשטרה רואה בחומר יתרה שכן יש בה בכדי זלזול בחוק ופגיעה בסדרי השלטון. בהתאם, העונשים המוטלים בגין ביצוע עבירת נהיגה בשלילה הינם חמורים ביותר. רכיב הענישה עבור העבירה מוגדר כעונש מקסימלי של מאסר בפועל של שלוש שנים ומינימום פסילת רישיון למשך שנתיים. עם זאת, אין חובה בהטלת עונש מאסר ובית המשפט מוסמך להטיל צורות ענישה נוספות לפי נסיבות ביצוע העבירה.

חשוב לדעת כי על מנת להרשיע נהג בעבירה של נהיגה בפסילה על המשטרה להוכיח כי אותו נהג שרישיונו נשלל אכן נהג ברכב וכן רכיב הנקרא חזקת המודעות. חזקת המודעות הינה ידיעתו של הנהג בדבר פסילת רישיונו ובחירתו להמשיך לנהוג על אף ידיעה זו.

 

מה הפרוצדורה של חידוש רישיון הנהיגה לאחר פסילה?

בכל מקרה בו נפסל אדם מלהחזיק רישיון נהיגה עליו להפקיד אותו בידי הרשות שפסלה אותו, כלומר אם הפסילה בוצעה בידי בית המשפט אזי שהפקדת הרישיון תתבצע במזכירות בית המשפט, אם הפסילה בוצעה על ידי קצין משטרה אזי שרישיון הנהיגה יופקד ביחידה המשטרתית ואם הפסילה בוצעה על ידי משרד הרישוי יש להפקידו שם.

על מנת לחדש את הרישיון על הנהג להמתין לתום תקופת הפסילה ובסופה על הנהג לגשת למשרד הרישוי עם טופס הפקדת הרישיון, אסמכתאות לתשלום האגרות וכן כאשר מדובר בפסילה מטעם בית המשפט, גם את כתב האישום וגזר הדין של בית המשפט. חשוב לציין כי עד ספירת תקופת השלילה לא תחל עד אשר הנהג יפקיד את רישיונו.

במידה ומדובר על תקופת פסילה העולה על שנה, חלה על הנהג חובה לעבור מבחן עיוני (תיאוריה) ומבחן מעשי (טסט), כמו כן לעיתים חייב הנהג גם בבדיקות רפואיות שונות כתלות בהחלטת בית המשפט או לתקנות משרד הרישוי.

 

חידוש רישיון נהיגה

על כל נהג חלה חובה לחדש את רישיון הנהיגה בתום תקופה מסוימת. לעיתים מדובר בחידוש פרוצדורלי בלבד אשר דורש תשלום אגרה בלבד, אך יש מקרים בהם יש צורך בביצוע פעולות שונות כפי שנפרט להלן.

 

מהי תדירות חידוש הרישיון?

התדירות שנקבעה עבור חידוש רישיון הנהיגה בישראל הינה אחת לעשור, כאשר תאריך חידוש הרישיון הוא תאריך הלידה הלועזי של בעל הרישיון. בקרב נהגים חדשים חידוש רישיון הנהיגה נדרש אחת לשנתיים ובקרב נהגים מעל גיל 70 או נהגים מקצועיים, החידוש נדרש אחת לחמש שנים.

 

כיצד ניתן לחדש?

בערך כחודש לפני מועד פקיעת רישיון הנהיגה שלכם אמורה להישלח אליכם הודעה על כך ממשרד התחבורה, בצירוף רישיון נהיגה זמני וספח לתשלום האגרה. ניתן לבחור בין כמה אמצעים שונים לתשלום הספח: דרך סניף הבנק שלכם, בנק הדואר ומוקד טלפוני\\אתר האינטרנט של משרד הרישוי. במידה ולא קיבלתם את הספח חלה עליכם האחריות לפנות למשרד הרישוי ולברר זאת.

מתי נדרש נהג לתנאים נוספים מלבד תשלום אגרה בעת חידוש הרישיון? בחלק מהמקרים על הנהג לבצע בדיקות רפואיות טרם יורשה לחדש את רישיון הנהיגה:

  • נהג מעל גיל 40 – יחויב בביצוע בדיקת ראיה.
  • נהג מעל גיל 70 – יחויב בביצוע בדיקה רפואית שתאשר כי הוא כשיר לנהיגה.
  • נהג מקצועי שעבר את גיל 60 – יחויב בבדיקה רפואית שתאשר כי הוא כשיר לנהיגה (עבור נהג מקצועי נדרשת בדיקה רפואית בגיל מוקדם יותר עקב האחריות המוטלת עליו בתור נהג מקצועי).
  • תושב זר שאיננו אזרח ישראלי – יחויב לחדש את רישיונו אחת לחצי שנה בכל פעם.

 

מה העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף?

קודם כל יש להבהיר שמדובר בעבירה שחומרתה פחותה מעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל או נהיגה בזמן פסילה. עבירת נהיגה ללא רישיון בתוקף מחולקת למספר אפשרויות ענישה בהתאם לנסיבות העבירה ומשך הזמן בו הנהג נוסע ללא רישיון נהיגה בתוקף:

כאשר טרם חלפו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו, יינתן קנס של 250 ₪ ו-8 נקודות רישוי.

כאשר מדובר בתקופה של למעלה מ-6 חודשים ועד שנתיים, יינתן קנס בסך 750 ₪ ו-8 נקודות רישוי.

באם רישיון הנהיגה אינו בתוקף לתקופה של מעל לשנתיים יוזמן הנהג לבית המשפט לתעבורה ואם יורשע בית המשפט יכול לגזור מספר עונשים כראות עיניו, כולל עונש של פסילה בפועל. זאת בנוסף ל8 נקודות רישוי שיוטלו על הנהג.

כמו כן כאשר מדובר בנהג חדש שרישיונו פקע פני למעלה מ6 חודשים, יוזמן הנהג ישירות לדיון בבית המשפט.

שימו לב כי מלבד הסנקציות הקבועות בחוק עבור העבירה, נהיגה ללא רישיון בתוקף מהווה פתח להתחמקות חברות הביטוח בקיומו במקרה של תאונת דרכים ו\\או כל פגיעה אחרת בעת נהיגה ברכב.

 

כיצד שימוש בעורך דין יכול לעזור בעבירות של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף?

כאשר נהג נתפס נוהג כאשר רישיונו אינו בתוקף מעל לשנתיים עורך הדין יכול להציג את נסיבות ביצוע העבירה ועברו של הנהג הספציפי באופן שיביא להקלה משמעותית בעושנו של הנהג. כמו כן על עורך הדין לוודא שהנהג הגיע לדיון בעניינו כשהוא מוכן ובין היתר לאחר שחידש את רישיון הנהיגה, גורם שמשפיע אף הוא על קביעת העונש בידי בית המשפט.

במקרים מסוימים עורך הדין יכול להביא אף לזיכוי מלא של הנאשם מכל אשמה כאשר נמצא פגם בעבודת השוטר מבחינת זיהוי הנהג או רישום העבירה.

דרכי פעולה אלו נכונות גם כאשר מדובר בנהג הנתפס נוהג בזמן פסילה, אולם שימוש בעורך דין במקרים אלו הוא בבחינת חובה, שכן ביצוע העבירה חושפת את הנהג לעונש מאסר של עד שלוש שנים. במקרים אלו עורך הדין יכול להוכיח את חפותו של הנהג על ידי העלאת הטענה כי לא היה מודע לכך שנהג בזמן פסילה.

 

הנבחרת המשפטית מי אנחנו?

הנבחרת המשפטית מתמחה בייצוג וניהול תיקי תעבורה על כל סוגיהם ברחבי הארץ. הנבחרת בעלת ניסיון עשיר בטיפול בעבירות תעבורה על כל סוגיהן ובפרט בעבירות של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ללא רישיון בתוקף. באמתחתה של הנבחרת הצלחות מרובות בשדה המשפטי הכוללות זיכוי מלא לנאשמים בעבירות תעבורה, ביטול והפחתה של נקודות תעבורה ועוד.

נקלעת לבעיה תעבורתית? פנה עוד היום לנבחרת המשפטית על מנת לקבל את המענה המקצועי והנכון ביותר.

*המידע מוגש באמצעות הנבחרת המשפטית.

רישיון נהיגה
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: