עונשי שלילה

עונשי שלילת רישיון ניתנים בגין ביצוע של עבירות תנועה חמורות רבות וגם בעת הרשעת נאשמים בבית המשפט. אולם, המקרה היותר נפוץ של קבלת עונש של שלילת רישיון לא מגיע עקב ביצוע עבירת תנועה חמורה אלא עקב שיטת הנקודות.

כאשר נהג מבצע מספר עבירות תנועה קלות בפרק זמן יחסית, הוא יכול לקבל עונש של שלילת רישיון למשך שלושה חודשים ובמקרים ביצע עבירות תנועה רבות רישיונו יכול להישלל לתקופה של 9 חודשים. להלן נפרט באילו מקרים ובאילו נסיבות צפויים נהגים לעונשים של שלילת רישיון.

 

מתי תינתן שלילת רישיון לאחר צבירת נקודות?

נהג אשר צבר למעלה מ-36 נקודות בפרק זמן הנמוך משנתיים יישלל רישיונו לתקופה של שלושה חודשים. בסיום התקופה יהיה עליו לעבור מבחן תאוריה (טסט) מחדש על מנת לקבל את רישיונו בחזרה. נהג אשר צבר 72 נקודות או 36 נקודות נוספות בפעם השנייה תוך 6 שנים ממועד הפסילה הראשון – רישיונו יישלל בשנית לתקופה של כ-9 חודשים.

באם ירצה הנהג לחדש את רישיונו בתום תשעת החודשים, יהיה עליו לעבור מבחן תיאוריה, טסט ובדיקות רפואיות של המרב"ד על מנת לקבל את רישיונו בחזרה.

 

בגין אילו עבירות תעבורה צפויה שלילת רישיון ללא קשר לצבירת נקודות?

העבירות בהם צפויה שללת רישיון כתוצאה ישירה של ביצוע העבירה הן עבירות תנועה חמורות וביניהן:

נהיגה במהירות מופרזת במקרים בהם הנהיגה נעשתה במהירות של למעלה מ-41 קמ"ש מהמותר בדרך עירונית או נהיגה של למעלה מ-51 קמ"ש מהמותר בדרך בין עירונית, צפוי הנהג לקבל כתב אישום וזימון לבית המשפט. במידה והנהג יורשע הוא צפוי לשלילת הרישיון בפועל ו/או על תנאי לתקופה של שנה עד שלוש שנים.
נהיגה בשכרות העונש מינימלי עבור הפעם הראשונה בה נהג נתפס נוהג בשכרות הוא שלילת רישיון לשנתיים, זאת מלבד אחסנת הרכב למשך חודש ימים פסילה מנהלית מיידית ל-30 ימים.

 

כמו כן, הנהג יהיה חייב במבחני רישוי מחדש ולעיתים גם בבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים בכדי לחדש את הרישיון בתום תקופת השלילה. יש לציין כי עונש זה ניתן לכל נהג אשר נתפס נוהג בשכרות ללא קשר כמות האלכוהול בדמו של הנהג בעת ביצוע בעבירה.

עם זאת, כאשר כמות האלכוהול בדמו של הנהג הינה מעט מעל הכמות המותרת הקבועה בחוק, יש נטייה מצד התביעה להסכם להסדר מקל. במקרים בהם מדובר בכמות אלכוהול בדם הגבוהה בהרבה מהמותר, הגעה להסדר מקל תהיה קשה בהרבה.

  • נהיגה בהשפעת סמים – העונש המינימלי עבור הרשעה בנהיגה בהשפעת סמים זהה לנהיגה בשכרות וכולל שנתיים פסילת רישיון הנהיגה בצירוף רכיבי ענישה נוספים לפי שיקול דעתו של בית המשפט, כדוגמת פסילה על תנאי, מאסר על תנאי, קנס ועוד. יש לציין שבמקרים רבים הנסיבות של נהיגה בהשפעת סמים הינן חמורות יותר מנהיגה בשכרות ולכן הענישה תהיה מחמירה יותר בהתאמה.
  • כניסה לצומת באור אדום - במידה והנהג יורשע בביצוע עבירה של כניסה לצומת באור אדום בנסיבות מחמירות, לדוגמא תוך סיכון לעוברי אורח או מקרים בהם המעבר באור אדום נעשה למעלה מ5 שניות לאחר התחלפות האור ברמזור, הנהג צפוי לעונש מינימאלי של 3 חודשי פסילת רישיון. יש לציין שבמקרים רבים העונשים המוטלים אף חמורים יותר וכוללים עונשי שלילה ממושכים.
  • גרימת תאונת דרכים – כאשר מוגש נגד נהג כתב אישום בגין גרימת תאונת דרכים שיש בה נזק לאדם אחר או לרכוש. חומרת העונש ומשך תקופת השלילה נקבעת לפי ומרת הפגיעה:

 

כאשר מדובר בחבלה קלה, שלא גרמה לנזק ממשי לאדם אחר, אשר נגרמה כתוצאה מביצוע עבירה המופיעה בתוספת השנייה לפקודת התעבורה, כגון: אי ציות לתמרור עצור או מתן זכות קדימה, נהיגה בקלות ראש, נהיגה ברשלנות וכו', העונש המינימלי הקבוע בחוק הינו פסילת רישיון של שלושה חודשים.

במקרים בהם התאונה נגרמה שלא תוך ביצוע עבירה המופיעה בתוספת השנייה לפקודת התעבורה, לבית המשפט יד חופשית בקביעת העונש וייתכן ולא יחליט על פסילת רישיונו של הנהג.

  • חבלה של ממש – אין בחוק הגדרה של ממש להבדל בין חבלה קלה לחבלה של ממש, אך הפסיקה בישראל קבעה כי לרוב חבלה של ממש תיחשב בהם נגרם לנפגע שבר או קרע. במקרים אלו החוק מחייב שלילה של שלושה חודשים כעונש המינימלי, ללא תלות בעבירה בה הורשע הנהג. לרוב העונש שגוזר בית המשפט לא מסתפק בשלילה המינימלית וכרוך ברכיבי ענישה נוספים.
  • פציעה קשה - כאשר נגרמה פציעה קשה של אחד מהמעורבים בתאונה, המשטרה בדרך כלל תדרוש בקשת פסילה עד תום ההליכים. אם בתום ההליכים הורשע הנהג הפוגע בגרימת התאונה, חובת הפסילה היא לשנה לפחות ועד פסילה למספר שנים, כאשר במקרים חמורים אף נגזרים עונשי מאסר בפועל.

 

באילו מקרים צפויה שלילת רישיון לנהג חדש?

בניגוד לנהגים וותיקים, כאשר נהג חדש מבצע עבירות תעבורה ידו של החוק "קלה יותר על ההגה" בהטלת עונשי שלילה. המקרים הנפוצים יותר הם המקרים בהם לא נשלל רישיונו של הנהג, אך הוא מחויב באמצעי תיקון (שיכול להיות מעבר של מבחן תיאוריה, טסט, בדיקות רפואיות, או שילוב של השלושה. כמו כן, עד שיעמוד בתנאים אלה רישיונו יישלל, ולאחר מכן הסטאטוס של הנהג כנהג חדש יישאר על כנו לשנתיים נוספות לאחר חידוש הרישיון.

החיוב לבצע אמצעי תיקון בקרב נהגים חדשים מתרחש כאשר הנהג מבצע את אחת העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה וביניהן: אי ציות לתמרור, נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, עקיפה מצד ימין ועוד.

ישנם מקרים בהם ניתן להגיע לשלילת רישיון לנהג חדש בגין ביצוע עבירת תנועה חמורה, במקרים אלו החוק אינו מסתפק בדרישה לבצע אמצעי תיקון ועל הנהג יהיה להמתין עד לסיום תקופת השלילה שנקבע  לו. בין עבירות אלה ניתן למצוא: נהיגה ללא מלווה כנדרש (נהג חדש חייב בליווי מלא בשלושת החודשים הראשונים לאחר קבלת רישיונו וליווי חלקי בשלושת החודשים העוקבים), עקיפה לא חוקית, נהיגה בהשפעת אלכוהול או סמים ועוד.

 

האם ניתן לבטל את שלילת הרישיון?

אכן כן, אולם לא מדובר בדבר של מה בכך. ניתן להביא לשלילת הרישיון בשתי דרכים: האחת היא במסגרת הליך שימוע מול פקיד הרישוי, אשר יכול להחליט על ביטול הפסילה או על קיצורה. הליך השימוע אינו מתקיים באופן אוטומטי ועל הנהג לבקשו תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על שלילת רישיון נהיגה.

במסגרת השימוע יוכל הנהג להשמיע את טענותיו ונימוקיו מדוע יש לבטל את פסילת הרישיון שנקבעה לו. אין חובת ייצוג עורך דין בהליך השימוע, אך מטבע הדברים, כאשר הנהג מיוצג בשימוע על ידי עורך דין הבקיא בדיני התעבורה, יש לו סיכוי גדול יותר להביא למניעת הפסילה. זאת לא רק מתוקף מעמדו כעורך דין, אלא בעיקר לאור ההכרות שלו עם דיני התעבורה ויכולתו להציג את הטיעונים הרלוונטיים בצורה המקצועית והטובה ביותר.

הדרך השנייה היא פנייה לנשיא המדינה בבקשה לחנינה ולביטול פסילת הרישיון. פנייה זו ניתן לעשות רק לאחר מיצוי כל האפשרויות וההליכים המשפטיים האחרים. מכיוון שהליך זה אינו נפוץ ובהקשה תתקבל רק בנסיבות מיוחדות ביותר המצדיקות את קבלתה, לא נפרט עליה במאמר זה.

 

הנבחרת המשפטית – מי אנחנו?

הנבחרת המשפטית מתמחה בייצוג וניהול תיקי תעבורה ולה ניסיון עשיר בטיפול בעבירות תעבורה על כל סוגיהן. הנבחרת דוגלת במתן מענה מקצועי תוך שימת דגש על יצירתיות משפטי, אמינות וזמינות מרבית. באמתחתה של הנבחרת הצלחות מרובות בשדה המשפטי הכוללות זיכוי מלא לנאשמים בעבירות תעבורה, ביטול והפחתה של נקודות תעבורה ועוד.

אם אתם או אחד מיקירכם עומדים בפני אישום בעבירת תעבורה שיכולה להגיע לכדי שלילת רישיון ועונשים מחמירים נוספים, פנו אלינו לייעוץ ראשוני ונדאג לתת לכם את המענה המשפטי הטוב ביותר!

 

*המידע מוגש באמצעות הנבחרת המשפטית.

עונשי שלילה
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: