עונשים

כל עבירת תנועה כרוכה בעונש עבור הנהג שמבצע אותה. עבירות התנועה השונות מובחנות זו מזו כתלות בדרגת החומרה שלהן, כאשר העבירות הקלות הן עבירות שיוצרות סיכון קטן יחסית לנהג או לזולתו בעוד עבירות חמורות יוצרות סיכון רב.

מדרג הענישה עבור ביצוע העבירה הינו רחב במיוחד והמחוקק קבע את הענישה בגין כל עבירה בהתאם לדרגת חומרתה, כאשר לעיתים העונש קבוע בחוק ולעיתים הוא נתון לשיקול דעתו של בית המשפט.

 

מהם סוגי העונשים שניתנים בגין ביצוע עבירות תנועה?

באופן כללי, ניתן לחלק את העונשים לשני סוגים:

  1. עבירות קנס – עבירות שבגינן ניתן קנס מסווגות כעבירות בדרגת חומרה קלה עד בינונית ומכונות גם "ברירת קנס" או "ברירת משפט", שכן בפני הנהג שביצע את העבירה עומדת האפשרות לבחור להישפט במקום לשלם את הקנס. יש לשים לב כי לרוב בנוסף לתשלום הקנס נזקפות לחובתו של הנהג נקודות תעבורה. צבירה של נקודות תעבורה רבות תביא לסנקציות שונות על הנהג הנעות בין חובה לעבור קורסי נהיגה מונעת, חיוב במבחן עיוני (תיאוריה) ומבחן מעשי (טסט) טרם חידוש הרישיון ועד לשלילת הרישיון מהנהג. ככל שנהג צבר יותר נקודות בתקופת זמן קצרה יותר, כך הסנקציות שיינקטו כנגדו עלולות להיות משמעותיות יותר. תשלום הקנס כמוהו כהודאה באשמה ולכן יש לשקול את אפשרויות הפעולה שלכם בטרם תבחרו לשלם את הקנס ולספוג את הנקודות.
  2. עבירות מסוג הזמנה לבית משפט – עבירות אלו ניתנות במקרים בהם העבירה שבוצעה לכאורה על ידי הנהג היא חמורה ויש בה סיכון ממשי לנהג או לסביבתו. בגין ביצוע עבירות אלו לא ניתן לשלם קנס בלבד והנהג מקבל זימון לדיון בעניינו, כאשר בסוף התהליך השופט יקצוב את עונשו. במקרים אלו בדו"ח שמקבל הנהג עבור העבירה יצוין גם תאריך הדיון שבו עליו להתייצב בבית המשפט.

 

מהם סוגי הזימונים השונים להתייצבות בבית המשפט בשל ביצוע עבירת תנועה?

דו"ח מצלמה ממוחשב במקרים אלו הדו"ח נשלח לאחר זיהוי המכונית שבה בוצעה העבירה על ידי מצלמות הממוקמות בשולי הכביש. הדו"ח נשלח בדואר רשום לבעל הרכב וכולל גם הזמנה לדין. ההזמנה לדין תהיה על שם בעל הרכב וחזקה עליו שביצע את העבירה, כל עוד לא יוכיח אחרת. אם בעל הרכב לא נהג ברכב בזמן ביצוע העבירה ומעוניין להסב את הדו"ח למי שנהג בפועל, עליו לשלוח מכתב ליחידת המשטרה ממנה נשלח הזימון.
זימון לדין על ידי שוטר לשוטר נתונה הסמכות למסור זימון לדין בגין עבירת תנועה במעמד העבירה. הזימון יינתן באמצעות דו"ח הכולל את כל פרטי העבירה ופרטי הזימון לדין. לחלופין, שוטר שהבחין בעבירת תנועה חמורה או קיבל על כך תלונה, יכול לשלוח הזמנה לדין לנהג באמצעות דואר רשום. לעיתים תתלווה לעבירות מסוג זה גם פסילה מנהלית ל-30 ימים לפחות ו/או החרמת הרכב.

 

מהי פסילה מנהלית?

פסילה מנהלית מסורה לשיקול דעתו של קצין המשטרה בעבירות חמורות, אשר יכול לבחור אם להשתמש בה לאור נסיבות ביצוע העבירה והראיות כנגד הנהג שביצע אותה. פסילה מנהלית ל-30 ימים ניתנת בגין עבירות כגון נהיגה תחת השפעת אלכוהול, סיכון הולך רגל במעבר חצייה, עקיפה בדרך שאינה פנויה ועוד.

פסילה מנהלית ל-60 ימים ניתן בגין מעורבות בתאונת דרכים ופסילה מנהלית ל-90 ימים ניתנת בגין מעורבות בתאונת דרכים בה נהרג אדם. טרם ההחלטה על הפסילה על הקצין לערוך לנהג שימוע, אשר ייערך לרוב בתחנת המשטרה, ובו תינתן לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו בנוגע לביצוע העבירה.

ייצוג עורך דין בהליך השימוע יכול לעזור לנהג להשמיע את הטענות הנכונות ולהימנע מקבלת הפסילה המנהלית. כמו כן, גם אם ניתנה פסילה מנהלית על ידי הקצין לאחר השימוע, לנהג קיימת זכות ערעור על ההחלטה הנקרא בקשה לביטול פסילה מנהלית. הבקשה תידון בפני אותו בית משפט שאליו קיבל הנהג זימון לדין.

 

 אילו עונשים ניתנים בגין ביצוע עבירות תנועה חמורות?

כאמור, עבירות תנועה חמורות גוררות זימון לדין של הנהג שביצע את העבירה והמשפט מתנהל כבכל הליך פלילי אחר. המשפט הפלילי קובע בצידן של העבירות השונות עונשים מקסימליים אשר בסמכות בתי המשפט להטיל על נאשמים שהורשעו באותן עבירות.

כמו כן, בית המשפט שהרשיע אדם בשל עבירה מסוימת, רשאי להטיל עליו כל עונש אשר אינו עולה על העונש שנקבע בדין לאותה עבירה. להלן נפרט על העונשים המרביים הקבועים בחוק בגין כמה מעבירות התנועה החמורות הנפוצות ביותר:

  • נהיגה בשכרות - העונש מינימלי עבור הפעם הראשונה בה נהג נתפס נוהג בשכרות הוא שלילת רישיון לשנתיים, זאת מלבד אחסנת הרכב למשך חודש ימים פסילה מנהלית מיידית ל-30 ימים. כמו כן, הנהג יהיה חייב במבחני רישוי מחדש ולעיתים גם בבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים בכדי לחדש את הרישיון בתום תקופת השלילה. יש לציין כי עונש זה ניתן לכל נהג אשר נתפס נוהג בשכרות ללא קשר כמות האלכוהול בדמו של הנהג בעת ביצוע בעבירה. עם זאת, כאשר כמות האלכוהול בדמו של הנהג הינה מעט מעל הכמות המותרת הקבועה בחוק, יש נטייה מצד התביעה להסכם להסדר מקל. במקרים בהם מדובר בכמות אלכוהול בדם הגבוהה בהרבה מהמותר, הגעה להסדר מקל תהיה קשה בהרבה.
  • נהיגה במהירות מופרזת – נהיגה במהירות מופרזת החורגת באופן מועט או סביר מהמהירות המותרת הקבועה לאותו קטע דרך תגרור קנס ונקודות לנהג שביצע את העבירה. ככל שהחריגה תהא גבוהה הקנס והנקודות יהיו גבוהים יותר בהתאם ועלולים להגיע עד כדי 1500 ₪ קנס ו10 נקודות חובה. במקרים בהם הנהיגה נעשתה במהירות של למעלה מ-41 קמ"ש מהמותר בדרך עירונית או נהיגה של למעלה מ-51 קמ"ש מהמותר בדרך בין עירונית, צפוי הנהג לקבל כתב אישום וזימון לבית המשפט. במידה והנהג יורשע הוא צפוי לשלילת הרישיון בפועל ו/או על תנאי לתקופה של שנה עד שלוש שנים. במקרים בהם מהירות הנהיגה הייתה גבוהה באופן ניכר מהמותר (לדוג' 80 קמ"ש מעל המותר ויותר), בית המשפט נוהג להחמיר בענישה ולעיתים אף להורות על מאסר בפועל.
  • נהיגה בזמן פסילה – העונש על עבירה זו יכול להגיע עד למאסר בפועל של שלוש שנים ופסילת רישיון הנהיגה ללא הגבלת זמן. מדיניות המשטרה הינה לבקש מאסר בפועל ופסילה לתקופה ארוכה בכל המקרים, כאשר בית המשפט בוחר לעיתים להקל בחומרת העונש כתלות בנסיבות המקרה.
  • כניסה לצומת באור אדום - עבירת כניסה לצומת ברמזור אדום תגרור אחריה קנס בסך 1,500 ₪ ו-10 נקודות במקרה הקלים בהם נסיבות ביצוע העבירה הינן מקלות. אם מדובר בעבירה שבוצעה תוך נסיבות מחמירות, לדוג' תוך סיכון לחיי אדם, הנהג יקבל כתב אישום וזימון לדין. במידה והנהג יורשע בביצוע העבירה הוא צפוי לעונש מינימאלי של 3 חודשי פסילת רישיון בצירוף נקודות אך במקרים רבים העונשים המוטלים חמורים יותר וכוללים עונשי שלילה ממושכים, קנסות, פסילה מנהלית והשבתת הרכב ל-30 יום.

 

הנבחרת המשפטית – מי אנחנו?

הנבחרת המשפטית מתמחה בייצוג וניהול תיקי תעבורה על כל סוגיהם. צוות המשרד מורכב מהון אנושי מוביל ומנוסה בתחומו אשר נותן מענה ללקוחות רבים הנדרשים לענייני תעבורה ברמות השונות. הנבחרת בעלת ניסיון עשיר בטיפול בעבירות תעבורה והיא מספקת ייצוג, ייעוץ והכוונה לחשודים, נחקרים ונאשמים בהליכי תעבורה שונים.

באמתחתה של הנבחרת המשפטית הצלחות מרובות הכוללות ביטול קנסות, ביטול והפחתה של נקודות תעבורה, מניעת פסילה מנהלית ואף זיכוי מלא לנאשמים בעבירות תעבורה. צרו קשר לייעוץ משפטי ראשוני ונדאג להבטיח את זכויותיכם!

עונשים
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: