עבירות ברכב חברה

עובדים רבים מקבלים רכב מטעם החברה בה הם מועסקים. הרכב אינו רשום על שמו של העובד אלא על שם החברה והיא מאפשרת לעובד שימוש בו.

אם כן, עולה השאלה מה הדין במקרה בו העובד ביצע עבירת תנועה ברכב חברה? האם עליו לשלם את הקנס או לחלופין לשאת בכל עונש אחר שיקבע לו או שמא מדובר באחריות החברה? במאמר זה ננסה לעשות סדר בדברים ולהבהיר מה החוק אומר בנוגע לעבירות ברכב חברה וכיצד מומלץ לנהג לפעול במידה וביצע עבירה ברכב חברה.

 

מה החוק אומר בנוגע לעבירות ברכב חברה?

לשון סעיף252(א) לחוק העונשין, שנחקק בשנת 1977, קובעת: ״לא ישלם תאגיד, במישרין או בעקיפין, קנס שהוטל על זולתו, ולא ישלם מעביד קנס שהוטל על עובדו; העובר על הוראה מהוראות סעיף קטן זה, דינו - מאסר שנה אחת.״

לפי סעיף זה נראה כי כאשר מבוצעת עבירת תנועה ברכב חברה, האחריות לתשלום הקנס בגינה חלה על הנהג ולא על המעביד או על החברה. אולם, סעיף 69(ג) לפקודת התעבורה קובע כי: ״הוראות סעיף 252א לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לא יחולו על תאגיד או על מעביד בשל תשלום קנס על עבירת תעבורה, אלא אם כן היא עבירה לפי סעיפים 64 עד 67 או שהיא עבירה הנכללת בתוספת הראשונה או התוספת השנייה.״

כלומר, תקנות התעבורה מחריגות את תחולת סעיף 252(א) לעבירות ספציפיות המנויות בסעיפים 67-64 והן: נהיגה בשכרות, הפקרה לאחר תאונת דרכים ופגיעה או גרימת מוות ברשלנות.

משכך, לשון החוק היבשה אכן מאפשרת לחברה לשלם את הדו"ח בגין עבירה שביצע הנהג כאשר מדובר בעבירות שאינן מהסוג שהוזכר לעיל (שהן עבירות בדרגת החומרה הגבוהה ביותר). בעבירות אלו, כל עוד החברה לא מוסרת הודעה למשטרה בדבר זהות הנהג בזמן ביצוע העבירה, הנהג יכול לחמוק מעונש כך שהעבירה לא תרשם על שמו ולא ירשמו לחובתו בגינה בעוד הקנס יושת על החברה.

עניין תשלום הקנסות משתנה מחברה לחברה לפי המדיניות שהיא בוחרת לאמץ ובהתאם להסכם שנחתם בין העובד לחברה בעת מסירת הרכב. עם זאת, מרבית (אם לא כל החברות) יעבירו הודעה למשטרה על זהות הנהג אם יש להן מידע על כך.

זאת מכיוון שכאשר הדו"ח רשום על חברה ולא על שם אדם מסוים, סכום הקנס יהיה גבוה פי 4 מהקנס הרגיל הקבוע לעבירה, במטרה לעודד את החברה למסור את פרטי הנהג. במידה והחברה תסב את הדו"ח על שמו של הנהג ברכב בזמן ביצוע העבירה – יוחזר סכום הקנס לשיעור המקורי שלו.

כאשר העבירה שבוצעה נמצאת בתחומי אחריותה של החברה – לדוג' במידה וחברה התירה לעובד שלה לנהוג ברכב כאשר היא מודעת לכך שרישיונו נשלל ממנו, הרי שהיא אחראית לכך העובד עובר עבירה של נהיגה בפסילה והיא שתישא בתוצאות בגין העבירה. על בעל החברה להוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב. גם אם בעל החברה לא ידע על כך שהעובד פסול מלנהוג, עדיין חובת ההוכחה מוטלת עליו.

 

אני מחזיק ברכב חברה וקיבלתי דו"ח עבור עבירת תעבורה שלא אני ביצעתי - מה עלי לעשות?

במקרים מעין אלו סביר שאתה הנהג אשר הרכב רשום על שמו מבחינת החברה והיא ביצעה הסבה של העבירה על שמך לאחר קבלת הדו"ח מהמשטרה. במקרה בו לא אתה נהגת ברכב עליך לשלוח מכתב הסבה נוסף למשטרה ולהצהיר על כך שברצונך להסב את הדו"ח על שם מי שנהג בפועל ברכב בעת ביצוע העבירה. לאחר בדיקת המשטרה תתבצע הסבה כפולה – מההחברה אליך וממך אל הנהג בפועל.

 

מידע למעסיק \\ בעלים של חברה המספקת רכבים לעובדיה

קיבלתי דו"ח על אחד מרכבי החברה ואני לא בטוח מי נהג ברכב. האם אני חייב בתשלום הדו"ח?

חזקת הבעלות קובעת כי במידה ונעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב בעת ביצוע העבירה, אלא אם הוכיח בעל הרכב את זהות הנהג בעת ביצוע העבירה או שהרכב נלקח ממנו שלא בידיעתו ובלי הסכמתו.

על כן, במידה ואינך יכול לאתר את הנהג שביצע את העבירה בפועל עליך לשאת בתשלום הקנס. חשוב לדעת כי אינכם מעוניינים לשלוח הודעת הסבה ברגע קבלת הדו"ח והמחוקק קבע תקופת התיישנות של 4 חודשים שבמהלכה ניתן להודיע למשטרה על זהות הנהג.

 

מה עלי לעשות כדי להימנע משתלום קנסות והסתבכויות מיותרות עם רשויות החוק והאכיפה בשל רכבי החברה?

  • לפי תקנות התעבורה החדשות חלה חובה על החברה להדביק על צי הרכב שלה מדבקות ברקע לבן או צהוב שגודלן נקבע בהתאם לגול הרכב. על המדבקות חייב להופיע מספר טלפון ליו ניתן לחייג ולדווח על עבירת תנועה שביצע הנהג הנוהג ברכב. חברה שתתעלם מהוראה זו צפויה לעונשים הקבועים בחוק ולכן יש לשים לב שהנכם עומדים בהנחיות.
  • עריכת רישום מסודר המתאר באילו שעות וימים כל נהג משתמש ברכב כאשר מדובר במספר נהגים הנוהגים על אותו רכב. בנוסף, ניהול יומן מסודר בו מצוינים מועדי מסירה ותצהירי העובדים אשר קיבלו לידם את הרכב, בצירוף צילומי רישיונות הנהיגה שלהם.
  • בטרם מסירת הרכב, מומלץ להחתים את העובדים על כך שהם מתחייבים שלא לעבור עבירות תנועה ברכב וכן שהם מודעים לכך שבמידה ויתקבל דו"ח בגין עבירת תנועה ברכב הוא יוסב על שמם. בנוסף, מומלץ לכלול גם התחייבות מצד העובד להודיע לחברה על כל שינוי במצב הרפואי/הנפשי העלול לפגוע בכושר הנהיגה שלו וכן להודיע לחברה באופן מידי על כל פסילת או התליית רשיון שהוטלה עליו.
  • כאשר מדובר בנהגי רכב ציבורי או נהגי רכב משא – מומלץ להחתים את העובדים על כך שהם עברו הכשרה אודות הנהלים ובפרט על שעות עבודה והמנוחה במהלך היום וכי הם מתחייבים להקפיד על הנהלים. בנוסף, העובד יחתום כי ידוע לו כי נאסר עליו להוביל ברכב מטען במשקל העולה על המשקל המותר הקבוע ברישיון הרכב.

 

הנבחרת המשפטית – מי אנחנו?

הנבחרת המשפטית מתמחה בייצוג וניהול תיקי תעבורה ולה ניסיון עשיר בטיפול בעבירות תעבורה על כל סוגיהן. באמתחתה של הנבחרת הצלחות מרובות בשדה המשפטי הכוללות זיכוי מלא לנאשמים בעבירות תעבורה, ביטול והפחתה של נקודות תעבורה ועוד. נקלעתם בבעיה בתחום התעבורה? פנו עוד היום לנבחרת המשפטית ונדאג להבטיח את זכויותיכם!

*המידע מוגש באמצעות הנבחרת המשפטית.

עבירות ברכב חברה
     

תגובות והערות: (1)
גא
גא19/04/2023

קיבלתי דוח נהיגה ברכב על שם החברה (בסך 1000שח) שאני עובד בה, איחרתי להגיש את בקשת ההסבה על שמי )יומיים אחרי 90 הימים( בקשה להתחשב נדחתה).איך ניתן לערער? ואם לא ,האם עדיין אוכל להסב את הדוח על שמי רק בכפל קנס? האם כפל הקנס יהיה מ1000 שח או מ 250. תודה

כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: