עבירות תעבורה

דיני תעבורה מאגדים את כל התקנות והחוקים הנדרשים לצורך הסדרת כללי התחבורה וחוקי התנועה. עבירות תעבורה מוגדרות כהפרה או אי ציות לחוקים אלו. הענישה בגין עבירות התעבורה משתנה כתלות בחומרת העבירות ונסיבות ביצוען והיא כוללת, בין היתר, קנסות כספיים, שלילת רישיון, החרמת הרכב, ובמקרים חמורים יכולה להגיע לכדי הגשת כתבי אישום ועונשי מאסר על תנאי או מאסר בפועל.

 

האם כל עבירות התעבורה הן עבירות פליליות?

כל עבירת תעבורה מוגדרת כעבירה פלילית, אולם רק עבירות תעבורה חמורות יובילו לרישום פלילי ופתיחת הליך משפטי כנגד הנהג, ועל כן מדובר בהגדרה שהיא בעיקרה פורמלית ולא מעבר לכך.

החוק מבדיל בין ביצוע עבירות תעבורה חמורות וקלות. רישום פלילי בגין עבירת תעבורה יתרחש רק במקרה של ביצוע עבירת תעבורה חמורה, בעוד עבירות קלות יגררו קנס כספי או קנס כספי בתוספת נקודות שיזקפו לחובת הנהג בלבד.

העבירות הקלות כוללות נהיגה במהירות מופרזת (עד לגבול מסוים), שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, אי ציות לתמרורים, אי חגירת חגורת בטיחות ועוד. בגין ביצוע העבירות נזקפות לחובת הנהג נקודות, כאשר ככל שהעבירה חמורה יותר הענישה בגינה תכלול יותר נקודות. מעל סף מסוים צבירת הנקודות תעלה לנהג בסנקציות שונות.

עבירות תעבורה חמורות כוללות נהיגה בשכרות, הפקרת פצוע בעת תאונת דרכים, גרימת מוות ברשלנות ועוד. ביצוע עבירת תעבורה חמורה מחייבת בהעמדה לדין ולה השלכות קשות על חיי הנהג אף מעבר לעונש שיקבע לנהג בסופו של ההליך הפלילי.

כך למשל, בכוחו של הרישום הפלילי לפגוע באפשרויות התעסוקה העתידיות של הנהג, למנוע ממנו לקבל אשרות למדינות מסוימות בחו"ל, למנוע ממנו שירות בצה"ל ועוד.

 

כיצד פועלת שיטת הניקוד בעבירות תעבורה?

תקנות התעבורה קובעות מספר נקודות עבור כל עבירה, שנע בין 2 נקודות בעבירות קלות ועד 10 נקודות בעבירות החמורות. כאשר נהג מבצע עבירת תעבורה נרשמות לחובתו הנקודות במאגר ממוחשב של משרד התחבורה. תוקף צבירת הנקודות הינו עד שנתיים כאשר הנהג צבר לא יותר מ-21 נקודות בפרק הזמן הזה ובמידה וצבר 22 נקודות או יותר – תוקף הנקודות מוארך ל-4 שנים.

הסנקציות בגין הנקודות כוללות חיוב בקורס נהיגה נכונה או נהיגה מונעת ואף שלילת רישיון, כאשר הנהג צבר למעלה מ36 נקודות. משכך, יש להיזהר מאוד בכל הנוגע לקבלת נקודות ובמידה ונזקפו לחובתכם נקודות שלא בצדק, יש לנקוט בכל האמצעים על מנת למחוק את רישום הנקודות ולשם כך מומלץ בעורך דין הבקיא בדיני תעבורה.

 

מה החוק אומר לגבי עבירת תעבורה מצד נהג חדש?

החוק מחמיר במיוחד בכל הנוגע לביצוע עבירות עבורה כשמדובר בנהגים חדשים. נהגים חדשים לרוב לא מודעים לעובדה שהרשעה בעבירות תעבורה מסוימות תחייב אותם לבצע אמצעי תיקון (טסט מחדש ו\\או מבחן תיאוריה) כאשר ירצו לחדש את רישיונם.

החיוב לבצע אמצעי תיקון בקרב נהגים חדשים מתרחש כאשר הנהג מבצע את אחת העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה וביניהן: אי ציות לתמרור, נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, עקיפה מצד ימין ועוד. כמו כן, הסטאטוס של הנהג כנהג חדש יישאר על כנו לשנתיים נוספות לאחר חידוש הרישיון.

 

האם ניתן לבדוק היסטוריה אישית של ביצוע עבירות תעבורה?

בהחלט כן. ניתן לבדוק את מצב הנקודות הצבורות שלכם על ידי בקשת טופס הקרוי "טופס כחול" מרשות הרישוי. כמו כן, אם ברצונכם לבדוק אם נרשמו נגדכם דו"חות תוכלו לפנות לאגף התנועה של משטרת ישראל במספר 110, שלוחה 2 ולקבל את כל המידע הדרוש לכם בנושא. לתשלום הדו"חות יש ליצור קשר עם רשות האכיפה והגבייה במוקד הטלפוני או באתר.

 

האם יש התיישנות בעבירות תעבורה?

אכן ישנם מצבים בהם לא ניתן לנקוט בהליכי ענישה או בהליכים משפטיים כנגד מבצע עבירת תעבורה מפאת הזמן שעבר מאז ביצוע העבירה. לעיתים רשויות החוק מתעכבות עקב סחבת בירוקרטית או משפטית בשליחת דו"חות או זימון למשפט. במקרים אלה יש לבדוק האם ההודעה לנהג על ביצוע העבירה נעשתה במסגרת הזמן המותרת המוגדרת בחוק.

כך, תקופת ההתיישנות על עבירות תעבורה מסוג קנס מוגדרת כשנה מיום ביצוע העבירה הנטענת. אולם, במידה ועבירת התעבורה צולמה בידי מצלמת מהירות והקנס נשלח על סמך הצילום, העבירה תתיישן לאחר 4 חודשים בלבד.

ההנחה היא שלאחר שנה אדם לא יודע ולא יזכור מתי עבר עבירה ולא יכול להתגונן, הוא לא יוכל לאסוף ראיות כמו גם עדים. אם מודיעים לו תוך שנה או חוקרים אותו נקודת המוצא היא שהוא יכול להתגונן.

כאשר מדובר בעבירות תעבורה מסוג עוון – שהענישה עליהן נעה בין 3 חודשי מאסר ועד 3 שנות מאסר, תקופת ההתיישנות היא כ-5 שנים. כאשר מדובר בעבירות תעבורה מסוג פשע – שהענישה עליהן היא מעל 3 שנות מאסר, ההתיישנות תחול רק לאחר 10 שנים.

 

קיבלתי דו"ח בגין ביצוע עבירת תעבורה - מה האפשרויות העומדות בפני?

קיימות בפניכם שלוש אפשרויות:

  • ניתן להגיש בקשה לביטול הדו"ח תוך 30 ימים – הגשת הבקשה צריכה להיות מלווה בטיעונים נכונים אשר יש בהם כדי להביא לביטולו, לדוגמא: טעות בזיהוי הרכב, אמצעי אכיפה פגום וכו'.
  • ניתן לשלם את הדו"ח תוך 90 ימים – בדואר באמצעות ההודעה על הדו"ח או במוקד הטלפוני או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה. יש לשים לב שתשלום הדו"ח כמוהו כהודאה בביצוע העבירה, על כל ההשלכות המשתמעות מכך. לכן במקרים בהם מדובר בעבירה שבגינה נצברות נקודות רבות או שמדובר בעבירה נוספת לאחר מספר עבירות שקדמו לה – כדאי לשקול לנסות ולבטל את האישום בעבירה על מנת לא להיות חשוף לסנקציות שונות.
  • ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים – את הבקשה יש לשלוח לאת"ן (אגף תנועה) בבניין כלל בכתובת יפו 97 ירושלים. הגשת הבקשה יכולה להיעשות ללא עורך דין וניתן אף לנהל את המשפט ללא ייצוג, אך הדבר אינו מומלץ. יודגש, לעניין מניין הזמנים כי הגשת בקשה לביטול  דו"ח אינה מעכבת את מניין 90 הימים להגיש בקשה להישפט. לכן ניתן לפעול במקביל: להגיש בקשה לביטול ואם לא התקבלה תשובה עד ליום ה-89 מיום מסירת ההודעה על העבירה – להגיש בקשה להישפט.

 

עבירות קנס מכונות גם כ"ברירת קנס" ו"ברירת משפט" ולא בכדי. לכל הנהגים המבצעים עבירות שקנס בצידן ניתנת הזכות להישפט אך לא רבים ממשים זאת –אם זה משום שהם אינם מאמינים כי יוכלו להוכיח את חפותם במשפט, אם זה משום שהם חוששים מהמעמד בו יצטרכו להעיד ועוד כהנה וכהנה סיבות.

אולם, חששות אלה לרוב אינם מוצדקים ובמקרים מסוימים בקשה להישפט הינה הצעד הנכון והמתבקש לעשות. לשם המחשה ניקח מקרה בו נהג מקבל דו"ח בדואר בגין ביצוע עבירת תעבורה על סך 250 ₪ ו-4 נקודות.

לכאורה, נראה שעדיף לשלם את סכום הדו"ח ולא להשקיע זמן ומחשבה בניסיון לבטלו, אולם אם הנהג צבר 32 נקודות, משמעות הדבר הינה שלילת רישיונו לשלושה חודשים. על כן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בדיני תעבורה טרם תשלום הדו"ח בכדי לקבל תמונת מצב באשר לדרך הפעולה הכדאית ביותר במקרה שלכם.

 

הנבחרת המשפטית - מי אנחנו?

הנבחרת המשפטית מורכבת מצוות עורכי דין מנוסים ולהם ניסיון רב בטיפול בעבירות תעבורה על כל סוגיהן. הנבחרת דוגלת בטיפול מקצועי לכל לקוח בדגש על יצירתיות משפטית, אמינות וזמינות מרבית. באמתחתה של הנבחרת הצלחות מרובות בשדה המשפטי הכוללות זיכוי מלא לנאשמים בעבירות תעבורה, ביטול והפחתה של נקודות תעבורה ועוד.

נקלעתם לבעיה תעבורתית? פנו עוד היום לנבחרת המשפטית על מנת לקבל את המענה המקצועי והנכון ביותר.

 

*המידע מוגש באמצעות הנבחרת המשפטית.

עבירות תעבורה
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: