נקודות תעבורה

נקודות תעבורה נרשמות לחובתם של נהגים המבצעים עבירות תנועה מסוגים שונים, כאשר החוק מגדיר עבור כל סוג של עבירה מהי חבות הנקודות בגינה. באמצעות שיטה זו יכולות הרשויות להעריך את מידת מסוכנותו של הנהג הספציפי לאור הניקוד שצבר.

אודות שיטת הניקוד החדשה

שיטת הניקוד החדשה הונהגה בארץ בשנת 2003. בנוסף, החל מינואר 2018 הוחלט להחמיר משמעותית את שיטת הניקוד עבור עבירות תעבורה שונות ולהעלות את הניקוד הניתן בגינן. שינויי מדיניות אלו נעשו על מנת למגר את כמות עבירות התנועה החמורות המבוצעות על ידי נהגים בישראל.

לפי נתוני המשטרה, בישראל ישנם כ-3 מיליון נהגים אשר יחדיו צוברים בממוצע כ1.5 מיליון דוחות תנועה כל שנה, כך שלפי הנתונים נהג ישראלי מקבל דוח תנועה אחת לשנתיים. בשיטת הניקוד החדשה רישום הנקודות נמחק אחת לשנתיים, משמע שהנהג הישראלי הממוצע אינו נחשף לסנקציות שונות כתוצאה מצבירת הנקודות.

אולם, נהגים המבצעים עבירות תנועה רבות בפרק זמן קצר יחסית, עלולים להיפגע משיטת הניקוד החדשה כפי שיפורט בהמשך.

פרטי שיטת הניקוד החדשה

כיצד מתבצע רישום הנקודות?

תקנות התעבורה מפרטות את מספר הנקודות הניתנות בגין העבירות השונות. נקודות אלו נרשמות במאגר ממוחשב של משרד התחבורה. שיטת הניקוד תקפה לכל סוגי הנהגים - וותיקים כחדשים.

המידע שהוביל לרישום הנקודות צריך להתקבל עד כשנה ממועד ביצוע העבירה - מידע שניתן אודות עבירה שבוצעה לפני למעלה משנה אינו קביל לצורך רישום נקודות. כמו כן, במידה ונהג בוחר לערער על הרשעה בגין עבירת תעבורה, רישום הנקודות בגין העבירה יושהה עד לקבלת פסק דין בעניין, כאשר ביטול הרשעה יגרור עמו גם את ביטול הנקודות.

בעבר, שיטת הניקוד כללה שלוש דרגות של ניקוד (2, 4 ו-6). עם הנהגת שיטת הניקוד החדשה, התרחב מדרג הניקוד וכיום ישנם חמישה מדרגים המחולקים בהתאם לחומרת העבירה (2, 4, 6, 8 ו-10).

דוגמאות לניקוד הניתן בגין עבירות שונות

עבירות המחייבות ב-2 נקודות הסעת נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות ובלבד שהנהג חגור, נסיעה ללא אורות,  גרירת אופנוע ללא היתר ועוד.
עבירות המחייבות ב-4 נקודות נסיעה אחורנית תוך סיכון עוברי אורח, עקיפת רכב אחר מימין, הפרעה או עיכוב לתנועה ועוד.
עבירות המחייבות ב-6 נקודות נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות, אי מתן זכות קדימה בצומת, נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף ועוד.
עבירות המחייבות ב-8 נקודות שימוש בטלפון הנייד בזמן נסיעה (החמרה של 4 נקודות נוספות בעקבות התקנות שנכנסו לתוקף בשנת 2018) מהירות העולה על 30-20 קמ"ש בדרך עירונית, מהירות העולה על 40-25 קמ"ש על המהירות המותרת בדרך שאינה עירונית, עקיפה בראות לקויה ועוד.
עבירות המחייבות ב10 נקודות כניסה לצומת ברמזור אדום, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, נהיגת רכב בזמן פסילה ועוד.

לאחר כמה זמן מתאפס רישום הנקודות?

במקרים בהם לנהג 21 נקודות או פחות - תוקף צבירת הנקודות הינו עד שנתיים. יש לציין שמחיקת הנקודות נעשית נקודות לכל עבירה בנפרד ולא לכולן ביחד. כלומר, באם נהג ביצע עבירה כלשהי ובחלוף שנתיים מספר הנקודות שצבר לא הגיע ל-22 אך הוא ביצע עבירה נוספת, יימחק הרישום בגין העבירה הראשונה והניקוד בגין העבירה הנוספת יישאר כל עוד לא עברו שנתיים ממועד ביצוע העבירה.

במידה והנהג צבר 22 נקודות או יותר בפרק זמן הנמוך משנתיים, תוקף הנקודות מוארך ל-4 שנים.

מהן הסנקציות הקבועות בחוק בגין צבירת נקודות?

  • צבירה של עד 11 נקודות אינה מחייבת את הנהג בדבר ורישומה נמחק, כאמור, לאחר שנתיים.
  • נהג אשר צבר בין 12 ל22 נקודות יחויב בקורס בסיסי של נהיגה נכונה. התנאים לצליחת הקורס הם נוכחות מלאה ומעבר של המבחן הסופי הנערך בסיומו של הקורס. במידה והנהג החסיר בניגוד להוראות או נכשל 3 פעמים במבחן בסיום – נקודותיו לא יימחקו ועליו לבצע את הקורס מחדש.
  • נהג אשר צבר בין 24 ל-34 נקודות יחויב בקורס נהיגה מונעת ייעודי. יש לזכור כי במצב זה נקודותיו של הנהג לא יתאפסו בתוך שנתיים, אלא רק לאחר 4 שנים מביצוע העבירה האחרונה.
  • נהג אשר צבר למעלה מ-36 נקודות רישיונו יישלל לתקופה של שלושה חודשים. בסיום התקופה יהיה עליו לעבור מבחן תאוריה (טסט) מחדש על מנת לקבל את רישיונו בחזרה.
  • נהג אשר צבר 72 נקודות או 36 נקודות נוספות בפעם השנייה תוך 6 שנים ממועד הפסילה הראשון – רישיונו יישלל בשנית לתקופה של כ-9 חודשים. באם ירצה הנהג לחדש את רישיונו בתום תשעת החודשים, יהיה עליו לעבור מבחן תיאוריה, מבחן נהיגה מעשי (טסט) ובדיקות רפואיות של המרב"ד על מנת לקבל את רישיונו בחזרה.

האם ניתן למחוק רישום נקודות תעבורה?

התשובה הקצרה על כך היא כן, אולם מדובר בעניין מורכב. כאשר נהג מבצע עבירת תנועה ו"נתפס", נקודות התעבורה נרשמות על שמו באופן אוטומטי. אולם יש לדעת כי כל עוד הנהג לא שילם את הדו"ח שבגינו חויב בנקודות או הודה מפורשות בבית המשפט כי ביצע את העבירה – הוא נחשב בגדר "חשוד" בלבד ובאמצעות הליכים שונים ניתן למחוק את הנקודות.

לצורך מחיקת הנקודות מומלץ לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין שמתמחה בעבירות תעבורה כדי לקבל את המענה הטוב ביותר למקרה הספציפי ולגיבוש אסטרטגיות משפטיות שונות כדי להימנע מצבירה של אותן נקודות תעבורה.

כיצד עורך דין יכול להביא למחיקת או הפחתת נקודות תעבורה?

  • בקשה להישפט: ניתן להגיש בקשה להישפט על העבירה שבגינה נרשמו הנקודות ולנהל דיון בפני בית המשפט בעניין העבירה. עורך הדין יכול לטעון לחפותו של מבצע העבירה לכאורה, בין אם בשל כשלים שונים בפעולות האכיפה שבוצעו ע"י הרשויות ובין אם עקב טעות בזיהוי או  נסיבות מיוחדות שהביאו את הנהג לבצע את העבירה. במידה ובית המשפט מחליט לזכות את הנהג בסיום הדיון בעניינו, מבוטל הקנס שניתן על העבירה ועמו נמחקות גם הנקודות לאלתר.
  • הסדרי טיעון מול רשויות התביעה: הסדר טיעון הינו הסכם בין רשויות התביעה לבין הנאשם או עורך דינו. במסגרת הסדר טיעון, הנאשם מודה בעובדות כתב האישום המיוחסות לו, בתמורה להקלה מסוימת העבירות הנטענות או בעונש שיוטל עליו בגינן. כך למשל:
  • עורך הדין יכול להביא להפחתה בחומרת הענישה באמצעות הסכמה מראש על העונש שיושת על הנהג, לדוג' הפחתה משלילת רישיון לביצוע עבודות שירות.
  • עורך הדין יכול להביא להפחתה במספר הנקודות שנרשמו לחובתו באמצעות העלאת הטענה כי העבירה שבוצעה בפועל פחות חמורה מהעבירה הנטענת ואליה נלוות מספר נמוך יותר של נקודות.

הנבחרת המשפטית – מי אנחנו?

הנבחרת המשפטית מתמחה בייצוג וניהול תיקי תעבורה על כל סוגיהם. צוות המשרד מורכב מהון אנושי מוביל ומנוסה בתחומו אשר נותן מענה ללקוחות רבים הנדרשים לענייני תעבורה ברמות השונות. הנבחרת המשפטית מקפידה לנהוג בשקיפות מלאה, ביסודיות ומתן שירות אמין ומסור לכל לקוח.

כמו כן, הנבחרת המשפטית בעלת ניסיון עשיר בטיפול בעבירות תעבורה על כל סוגיהן ובאמתחתה הצלחות מרובות הכוללות זיכוי מלא לנאשמים בעבירות תעבורה, ביטול והפחתה של נקודות תעבורה ועוד.

נקודות תעבורה
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: