המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - המרב"ד

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או בשמו המקוצר המרב"ד, הינו מוסד בעל סמכות, על פי צו הבריאות ותקנות התעבורה, לערוך בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי.

לרוב, כאשר אדם מסוים מעוניין בהוצאת רישיון נהיגה הוא מחויב בצליחת מבחן התיאוריה ומבחן הנהיגה המעשי (טסט) ולעיתים גם בבדיקת ראיה. מלבד בדיקות אלו אין חובה לעבור בדיקה רפואית מקיפה שתעריך את כשירותו הפיזית של הנהג לנהיגה. אולם, במקרים מסוימים משרד הרישוי מפנה נהגים למרב"ד על מנת שאלו יעברו בדיקת כשירות מקיפה בטרם יתאפשר להם לעלות על הכביש או לקבל את רישיונם חזרה לאחר תקופת שלילה.

 

באילו מקרים נהג יוזמן לבדיקה במרב"ד?

ניתן לחלק את המקרים בהם נהג יזומן לבדיקה רפואית לשני סוגים מרכזיים – כאשר סוג אחד נוגע לעבירות שונות שביצע הנהג ולפגמים בשיקול דעתו, בעוד השני נוגע למצבו הרפואי של הנהג אשר מחייב בדיקה בטרם יורשה לעלות על הכביש. להלן המקרים בהם נהג יזומן לבדיקה לאור עברו התעבורתי:

 • נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים והתקבל על כך דיווח מהמשטרה לרשות הרישוי.
 • נהג אשר הורשע בביצוע עבירת תעבורה בבית המשפט.
 • נהג שרישיונו נפסל בעקבות עבירות תעבורה וברצונו לחדש את רישיון הנהיגה.
 • משתמשי/מורשעי סמים ו/או אלכוהול, המופנים על-ידי משרד הרישוי, משטרת ישראל וסמכות רישוי צה"ל.
 • נבדקים המחויבים בבדיקת ביקורת מטעם המרב"ד וועדת ערר.
 • בנוסף, לבית המשפט לענייני תעבורה הסמכות לזמן נהג לבדיקה רפואית לאור נסיבות המקרה בו היה מעורב ולפי שיקול דעתו של בית המשפט.

 

על כן, חשוב מאוד להיות מיוצגים כבר לאחר שנודע לכם כי נתפסם בעת עבירת תעבורה או לחילופין אם אתם ניצבים בפני הליך משפטי. זאת על מנת שעורך הדין ימנע, בין היתר, את הזימון לבדיקות המרב"ד שעלול להסתיים בקביעה על חוסר כשירות לנהיגה.

כאמור, מלבד מקרים אלו ייתכנו מצבים בהם מצבו הרפואי של הנהג מחייב בדיקה. על מנת לאתר מקרים אלו, חלה על גורמים רפואיים וביניהם רופאים במרפאות ובבתי החולים, החובה הסטטוטורית לדווח למרב"ד אודות מטופלים, אשר קיים חשש בדבר כשירותם לנהיגה.

בין מקרים אלו ניתן למצוא נהגים אשר חיו ללא בעיה רפואית במשך שנים רבות אך עקב אפיזודה רפואית פתאומית כזו או אחרת מוצאים את עצמם מוזמנים לבדיקה במרב"ד. להלן כל המקרים הרפואיים המחייב בדיקה:

 • מבקש רישיון או נהג בעל בעיה רפואית העלולה להפריע לו בעת נהיגה.
 • מבקש רישיון או נהג בעל נכות, אשר הופנה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • מבקש רישיון או נהג אשר קיבל חוות דעת רפואית כי מחלתו עלולה לסכן אותו או את זולתו בעת הנהיגה.
 • מבקש רישיון או נהג אשר חייב בבדיקה רפואית לאור גילו.

 

כמו כן, גם מבקש רישיון או נהג המעוניין לנהוג ברכב ציבורי או ברכב משא כבד מחויב בבדיקה ללא קשר למצבו הרפואי.

 

כיצד מתבצעות הבדיקות במרב"ד?

ישנם מקרים בהם הנהג עשוי להתבקש להמצאת מידע רפואי ו/או מידע אחר, או להידרש לבדיקות משלימות חיצוניות טרם ההגעה לבדיקה במרב"ד. הבדיקה עצמה במרב"ד כוללת מבחנים רבים, כאשר המבחנים הספציפיים אותם נדרש הנהג לעבור תלויים בנסיבות המקרה אשר בגינן הוא נדרש לבדיקה. להלן רשימת הבדיקות האפשריות:

 • בדיקת מומחה רפואי.
 • בדיקת מומחה רפואי להתמכרויות.
 • מבחן אישיות רב שלבי.
 • בדיקה מצד פסיכולוג.
 • בדיקה מצד פסיכיאטר.

 

לאחר הבדיקות מחליט המכון הרפואי האם להתיר לנהג לחדש את המשך נהיגה או לחילופין לשלול את רישיונו. יש לציין כי ייתכנו מקרים בהם יוחלט על פסילת סוג רישיון ספציפי (לדג' רישיון לנהיגה על רכב ציבורי) בעוד לסוג רישיון אחר יינתן היתר להמשך הנהיגה.

בתום בדיקה יש להמתין מספר שבועות לתוצאותיה. אם הנהג עבר את הבדיקה בהצלחה, מה טוב. אם הנהג נכשל בבדיקה הוא  יופנה לשימוע למול רשות הרישוי במחוז מגוריו. אולם, מדובר בהליך פורמלי בעיקרו שכן רשות הרישוי מאמצת את המלצות המרב"ד ברוב המוחלט של המקרים. בסיום השימוע יוחלט האם לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג.

 

עברתי בדיקה במרב"ד ונמצאתי בלתי כשיר לנהיגה - האם יש מה לעשות בנידון?

בהחלט כן. באם נמצאתם בלתי כשירים לנהיגה עומדות בפניכם שתי אפשרויות: האחת היא הגשת ערר לוועדת הערר תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על ידי רשות הרישוי. לצורך הגשתו יש לשלם את דמי הערר בסך 1000 ₪ וכן להגיש הודעת ערר מנומקת ובה פירוט הטענות המסבירות מדוע שגה המכון הרפואי בהחלטתו לפסול את רישיון הנהיגה.

האפשרות השנייה היא קבלת רוע הגזירה והמתנה של שנה נוספת שבסיומה תוכלו לעבור שוב בדיקה במרב"ד ולהתחיל את כל התהליך מראשיתו.

נציין כי לצורך הגשת הערר אין חובה להיות מיוצגים על ידי עו"ד וכל נהג יכול להגיש את הערר בעצמו. אולם, דווקא בסוג זה של הליך להיעזר בידע המקצועי של עו"ד המנוסה בדיני התעבורה על מנת להשתמש בטענות נכונות אשר יש בכוחן להביא לשינוי ההחלטה. לאחר מספר שבועות מהגשת הערר יוזמן הנהג לדיון בפני וועדת הערר המורכבת משלושה שופטים ואנשי מקצוע רלוונטיים אשר יבחנו את טיעוניו של הנהג ויגיעו להחלטה בדבר הערר.

מניסיונה של הנבחרת המשפטית, במקרים רבים ידו של המכון הרפואי "קלה על ההדק" ובמקרים רבים רישיונם של נהגים נפסל שלא לצורך. כך לדוגמא, קיימת עילה לפסילה בשם "אי התאמה אישיותית" אשר ניתנת לאחר בדיקת פסיכולוג. אותו מונח ערטילאי ולא ברור אינו ניתן למדידה ונתון לגחמותיו של הפסיכולוג הבודק בלבד. במקרים מעין אלו, עורך הדין יכול להפנות את הלקוח למומחה פרטי שהינו פסיכולוג או פסיכיאטר בכדי לעבור הערכה נוספת אשר בסיומה ייתכן וללקוח תהיה חוות דעת נגדית שתצביע על כשירותו של הלקוח לנהיגה.

עו"ד למכון הרפואי המכיר תחום זה, יודע, כי על מנת להצליח בוועדת הערר ועל מנת שזו תשתכנע, כי נפלה שגגה תחת ידו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יש לעשות תחילה עבודת הכנה יסודית. מומלץ לקבל את העתק התיק הרפואי במרב"ד, על מנת ללמוד, מדוע מצא המרב"ד להמליץ שלא לחדש רישיון הנהיגה.

לאחר לימוד החומר, יפנה עורך דין תעבורה את הלקוח למומחה פרטי מתחום הפסיכולוגיה או הפסיכיאטריה עימו הוא עובד, על מנת שייתן חוות דעת מומחה נגדית מדוע לדעתו שגו מומחי המכון הרפואי וכי יש לאפשר לנהג המערער לחדש את רישיונו.

 

הנבחרת המשפטית – מי אנחנו?

הנבחרת המשפטית הינה בעלת מוניטין וידע רב בתחום עבירות תעבורה. הנבחרת חורטת על דגלה מידי יום טיפול מסור, מקצועי ובלתי מתפשר לקהל לקוחותיה ובאמתחתה תיקים משפטיים רבים בהם קצרה הצלחות מרובות והביאה בין היתר להפחתת חומרת אישומים שונים, ביטול צבירת נקודות, ביטול שלילת רישיון ואף לזיכוי מלא של לקוחות. צרו קשר לייעוץ משפטי ראשוני ונדאג להבטיח את זכויותיכם!

*המידע מוגש באמצעות הנבחרת המשפטית.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - המרב"ד
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: