עצירה בתחום 2 מטר מברז כיבוי (כאשר התחום מסומן בסימון מיוחד לכך)

נוסח אישום

עצירה בתחום 2 מטר מברז כיבוי (כאשר התחום מסומן בסימון מיוחד לכך)

עצרת את הרכב הנ"ל בתחום של 2 מטר מברז כיבוי, המסומן בסימון מיוחד לכך, במקום שהוצב בו שלט המורה על אזור קנס מוגדל בניגוד לתקנה 72(א)(5) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  עצירה/עמידה/חנייה במקומות האסורים לפי התקנות (באזור קנס מוגדל)

עמוד: 80

סעיף עבירה: 6309

קנס 250 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא